Instanta: Admite cererea pt BG, anulează raportul de evaluare avand calificativul nesatisfăcător

Nr. unic (nr. format vechi) : 10763/3/2019
Data inregistrarii 11.04.2019
Data ultimei modificari: 13.06.2019
Sectie: Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal
Materie: Contencios administrativ şi fiscal
Obiect: litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999)
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
BAN GHEORGHE PRIN SINDICATUL NATIONAL AL POLITISTILOR SI VAMESILOR PRO LEX Reclamant
DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 5 BUCURESTI Pârât

 

Şedinţe

13.06.2019
Ora estimata: 14:00
Complet: C34 Fond-CA
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul SINDICATUL NAŢIONAL „PRO LEX”, în contradictoriu cu pârâţii PRIMARUL SECTORULUI 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI şi DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE LOCALĂ SECTOR 5 BUCUREŞTI-DIRECŢIA DE SIGURANŢĂ A CETĂŢEANULUI-SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ. Anulează raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale numitului Ban Gheorghe, aferent perioadei de evaluare 01.01.2018-31.12.2018. Obligă pârâţii să reevalueze performanţele profesionale individuale ale numitului Ban Gheorghe, aferente perioadei de evaluare 01.01.2018-31.12.2018 şi să emită un nou raport de evaluare motivat în mod temeinic. Respinge ca neîntemeiată cererea reclamantului SINDICATUL NAŢIONAL „PRO LEX”, de obligare a pârâţilor PRIMARUL SECTORULUI 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI şi DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE LOCALĂ SECTOR 5 BUCUREŞTI-DIRECŢIA DE SIGURANŢĂ A CETĂŢEANULUI-SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ, la plata cheltuielilor de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 de zile de la comunicare, cererea urmând a se depune la Tribunalul Bucureşti, Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal. Pronun?ată, astăzi, 13.06.2019, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei. 
Document: Hotarâre    13.06.2019

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000870667&id_inst=3

Comentarii

comentarii