Tribunalul Bucuresti: Obligă DGRFP Bucuresti să recalculeze salariul de bază si sporurile de care beneficiază reclamantii începând cu data de 19.07.2015, la nivelul maxim

Nr. unic (nr. format vechi) : 24962/3/2018
Data inregistrarii 20.07.2018
Data ultimei modificari: 14.06.2019
Sectie: Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal
Materie: Contencios administrativ şi fiscal
Obiect: litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999)
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
ANDREI CARMEN PRIN SINDICATUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR ŞI VAMEŞILOR “PRO LEX” Reclamant
AVĂDANEI ALINA PRIN SINDICATUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR ŞI VAMEŞILOR “PRO LEX” Reclamant
BRÂNCUŞI GĂSPĂREL GABRIELA LILIANA PRIN SINDICATUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR ŞI VAMEŞILOR “PRO LEX” Reclamant
CIOLCĂ FLORIAN PRIN SINDICATUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR ŞI VAMEŞILOR “PRO LEX” Reclamant
GRECU VASILICA PRIN SINDICATUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR ŞI VAMEŞILOR “PRO LEX” Reclamant
ISAC COSMINA DIANA PRIN SINDICATUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR ŞI VAMEŞILOR “PRO LEX” Reclamant
MARINESCU TEODORA PRIN SINDICATUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR ŞI VAMEŞILOR “PRO LEX” Reclamant
NETCU MARIANA PRIN SINDICATUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR ŞI VAMEŞILOR “PRO LEX” Reclamant
NISTOR GHERGHINA PRIN SINDICATUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR ŞI VAMEŞILOR “PRO LEX” Reclamant
PANĂ EUGEN PRIN SINDICATUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR ŞI VAMEŞILOR “PRO LEX” Reclamant
PARIŞCU ELENA PRIN SINDICATUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR ŞI VAMEŞILOR “PRO LEX” Reclamant
STÎNGĂ ALEXANDRA CORINA PRIN SINDICATUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR ŞI VAMEŞILOR “PRO LEX” Reclamant
TĂNASE ANGHELINA PRIN SINDICATUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR ŞI VAMEŞILOR “PRO LEX” Reclamant
TOMA GELICA PRIN SINDICATUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR ŞI VAMEŞILOR “PRO LEX” Reclamant
URECHEATU ANETA PRIN SINDICATUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR ŞI VAMEŞILOR “PRO LEX” Reclamant
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI Pârât

 

Şedinţe

13.06.2019
Ora estimata: 14:00
Complet: C22 Fond-CA
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Respinge excep?ia lipsei procedurii prealabile. Admite excepţia prescripţiei dreptului la acţiune invocată de pârâtă şi, în consecin?ă, respinge, ca fiind prescrise, pretenţiile reclaman?ilor aferente perioadei 09.04.2015 -19.07.2015. Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Sindicatul Naţional al Poliţiştilor ?i Vameşilor „Pro Lex” în numele membrilor de sindicat Brâncu?i Gasparel Mihaela Gabriela, Isac Cosmina Diana, Marinescu Teodora, Netcu Mariana, Pariscu Elena, Tanase Anghelina ?i Stanga Alexandra Corina. Obligă pe pârâtă să recalculeze salariul de bază ?i sporurile de care beneficiază reclaman?ii Brâncu?i Gasparel Mihaela Gabriela, Isac Cosmina Diana, Netcu Mariana, Pariscu Elena, Tanase Anghelina ?i Stanga Alexandra Corina începând cu data de 19.07.2015, respectiv Marinescu Marinescu Teodora, începând cu data de 01.12.2015, la nivelul maxim al acestor drepturi salariale acordate în cadrul institu?iei pârâte pentru aceea?i func?ie ?i grad profesional, treaptă, clasă ?i grada?ie. Obligă pe pârâtă să plătească reclaman?ilor Brâncu?i Gasparel Mihaela Gabriela, Isac Cosmina Diana, Marinescu Teodora, Netcu Mariana, Pariscu Elena, Tanase Anghelina ?i Stanga Alexandra Corina diferen?ele de drepturi salariale dintre sumele primite de reclaman?i ?i sumele rezultate în urma recalculării realizate începând cu data de 19.07.2015, sume ce vor fi actualizate cu indicele de infla?ie, la care se adaugă dobânda legală aferentă, până la data plă?ii efective. Respinge cererea reclamantului Sindicatul Naţional al Poliţiştilor ?i Vameşilor „Pro Lex” în numele membrilor de sindicat Respins pt Avădanei Alina, Grecu Vasilica, Nistor Gherghina, Pana Eugen, Andrei Carmen, Ciolca Florian, Toma Gelica ?i Urecheatu Aneta, ca neîntemeiată. Respinge solicitarea reclaman?ilor de stabilire a drepturilor salariale cuvenite prin raportare la întreaga familie ocupa?ională, ca neîntemeiată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Bucureşti – Sec?ia a II-a Contencios Administrativ ?i Fiscal. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 13 iunie 2019.
Document: Hotarâre  4435/2019  13.06.2019

Comentarii

comentarii