Solicitare MAI – majorari salariale pentru lucrari de exceptie – corecte

Pentru că realitatea anilor trecuți ne-a demonstrat faptul că MAI acordă aceste drepturi în mod discretionar, am solicitat domnului ministrului să intervină și să repare inechitațile.

 

Nr. 127118/03.12.2019

Către,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Stimate domnule Ion Marcel VELA – ministrul afacerilor interne

 

Prin prezenta vă solicităm să analizați și să dispuneți respectarea legii și eliminarea discriminărilor în ministerul afacerilor interne cu privire la următoarea situație:

În drept, potrivit art. 15 din Legea nr. 153/2017, Anexa nr. VI, Capitolul II, Secțiunea a 2-a

1) Pentru personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil care execută lucrări de excepție sau misiuni speciale, apreciate ca atare de către conducătorii acestora, se acordă o majorare de până la 50% calculată la solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază.

(2) Dreptul prevăzut la alin. (1) poate fi acordat pentru cel mult 5% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare, în limita a 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor, soldelor de comandă/salariilor de comandă și a indemnizațiilor de încadrare, cumulat pe total buget, pentru fiecare ordonator principal de credite.

Problema aflata în discuție:

În fapt, procentul de 5% din indicatori este la nivelul ordonatorului principal de credite, acesta oprește un număr de indicatori mai mare de 5%, ordonatorul secundar de credite procedează în același mod, iar la ordonatorul terțiar de credite ajunge un procent de 1-2% din efective (ex. la o secție de poliție  de poliție de aprox 150 polițiști ajung 2-3 indicatori, în loc de 7-8 indicatori).

De asemenea, în ceea ce privește cuantumul majorării de până la 50% se aplică, de regulă, astfel, polițiștii cu funcții de conducere primesc 50%, ofițerii de poliție primesc între 40%-50%, iar agenții de poliție primesc 30%.

Solicitare:

Vă rugăm să dispuneți reanalizarea modalității de acordare a majorării salariale pentru lucrări de exceptie, astfel încât procentul de 5% din numărul total de funcții prevăzute în ștatele de organizare, pentru care se acordă acest drept, să fie repartizat ână la nivelul de ordonatori terțiari de credite.

Procentul de 30%, 40%, respectiv 50% să fie acordat după anumite criterii obiective (rezultate profesionale deosebite), indiferent de funcțiile ocupate de beneficiari.

 

Cu stimă,

Președinte

Vasile Lincu

 

Comentarii

comentarii