ProLex solicita MLPDA emiterea ordinului pentru actualizarea normei de hrana cuvenita politistilor locali

Nr. 105/09.01.2020

 

 

 

Către,

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

 

Stimate domnule Ministru, Ion Ștefan

 

 

Norma de hrană pentru polițiștii locali este calculată conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cuantumul normei de hrană, conform Hotărârii de Guvern nr. 171/2015, coroborat cu Ordinele Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, emise în baza hotărârii de guvern, prevăd condițiile de acordare și cuantumurile normei de hrană.

Legea de organizare și funcționare a poliției locale, Legea 155/2010, prevede la art 351, că: „Autoritățile administrației publice locale pot acorda în limita bugetului aprobat, prin hotărâre a consiliului local, norma de hrană personalului poliției locale conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Având în vedere faptul că Ministerul Apărării Naționale a actualizat cuantumul valorii normei de hrană încă de la finele anului 2018, vă rugăm să emiteti un ordin prin care această valoare să fie actualizată pentru ca polițiștii locali să primească drepturi echivalente.

 

Cu stimă,

 

Președinte SN Pro Lex

Lincu Vasile

Comentarii

comentarii