Reorganizarea PLS5. Demersuri pentru sprijinirea membrilor

Nr. 1481/13.03.2020

 

Către Primăria Sectorului 5 București

Domnului primar Daniel Florea

 

Stimate domnule primar,

 

Subscrisul, în calitate de organizație sindicală reprezentativă pentru polițiști și polițiști locali la nivel de grup de unități, este preocupat de modul de aplicare și respectare a legii privind drepturile profesionale și salariale ale membrilor.

Știm și respectăm faptul că atribuțiile manageriale sunt ale conducerii profesionale și ale administrației publice locale, însă pentru informarea corectă a membrilor, precum și pentru evitarea unor interpretări și aplicări eronate a legislației, în contextul reorganizării Direcției de Siguranță a Cetățeanului – Direcția Generală de Poliție Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, în temeiul L 544/2001, prin prezenta vă rugăm să dispuneți să ni se comunice următoarele:

  • Lista posturilor vacante nou înființate, prevăzute a fi ocupate de funcționari publici în cadrul Direcției de Siguranță a Cetățeanului – Direcția Generală de Poliție Locală, cu indicarea clasei și gradului profesional aferent;
  • Lista posturilor vacante prevăzute a fi ocupate de funcționari publici în cadrul aparatului de specialitatea al Primarului Sectorului 5, cu indicarea clasei și gradului profesional aferent;
  • Dacă sunt funcționari publici, polițiști locali, ale căror posturi au fost reorganizate prin desființarea posturilor care au fost numiți prin dispoziție în cadrul Direcției de Siguranță a Cetățeanului – Direcția Generală de Poliție Locală sau aparatului de specialitatea al Primarului Sectorului 5, fără a urma procedura prevăzută de lege în caz de reorganizare (înștiințare, posibilitatea de a opta pentru un post nou înființat, examen de departajare, preaviz).
  • Câte posturi din cadrul Direcției de Siguranță a Cetățeanului – Direcția Generală de Poliție Locală au fost desființate prin reorganizare în temeiul HCL nr. nr. 41/02.03.2020 și câte posturi au fost înființate (cu indicarea clasei și gradelor profesionale aferente).
  • Dacă se vor susține examenele de departajare în contextul crizei generate de pandemia de virus, având în vedere riscul la care vor fi expuși participanții.

Cu stimă,

Președinte

Vasile Lincu

 

Adresa PLS5 ref reorganizare

Comentarii

comentarii