Actiune pentru recuperare spor conditii vatamatoare

Cine beneficiaza:

Angajatii care nu au primit sporul pentru conditii vatamataore sau nu l-au primit in procentul maxim de 15% in ultimii trei ani de la data introducerii actiunii.

Inscrisuri necesare:

  1. imputernicire spor conditii vatamatoare
  2. Dovada calitate functionar public (ordin/decizie de incadrare functie sau salarizare)
  3. Extras fluturas salariu din perioada solicitata din care sa rezulte ca nu a primit sporul sau nu l-a primit in procentul de 15%

Nota:

de precizat exact perioada in care nu i s-a acordat sporul in procent de 15%

Comentarii

comentarii