Propuneri referitoare la concursuri de recrutare (TCO sau incadrare din sursa externa)

Nr. 5523/10.02.2021

 

 

Către

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

 

 

 

Subscrisul, în calitate de sindicat reprezentativ pentru mai multe structuri de poliție, ne-am implicat activ și am contribuit la reglementarea procedurii de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante, fiind direct interesat ca prevederile legii să se respecte în toate etapele concursului.

Am remarcat cu satisfacție interesul agenților de poliție de a ocupa funcțiile de conducere vacante de ofițeri, precum și notele foarte mari de admitere.

Ne-am arătat îngrijorarea în cazul concursurilor fără transparență sau cu derapaje de la prevederile legale și am sesizat cazurile de suspiciune de fraudă.

Întrucât concurența este foarte mare și interesul comun este ca cei mai buni să fie declarați admiși, prin prezenta vă solicităm să analizați și să dispuneți următoarele măsuri pentru îmbunătățirea procesului de desfășurare a concursului:

  1. Comisia de concurs să verifice corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare la 3-5 zile după expirarea termenului de depunere a dosarelor.

Argumente:

Sunt multe situații în care verificarea dosarelor se face foarte aproape de data de desfășurare a concursului, fiind foarte important pentru candidați să știe din timp dacă dosarul corespunde cerințelor și să nu mai treacă prin dezamăgirea faptului că s-au pregătit, dar nu pot participa la concurs.

  1. Pentru concursurile de recrutare organizate în aceeași dată, candidații înscriși pentru mai multe posturi să precizeze opțiunea sa fermă pentru un singur concurs, în termen de 3 zile după afișarea rezultatelor verificării dosarelor.

Argumente:

În practic, unii candidați își depun dosare pentru mai multe concursuri ce se desfășoară în aceeași dată. Instituția trebuie să pregătească locația și logistica necesară prin raportare la numărul candidaților înscriși ceea ce conduce la consum nejustificat de resurse.

  1. Comisia Centrală de Concurs să elaboreze cel puțin două variante de subiecte și să le transmită către unitățile care organizează concursul, cu cel mult două ore înainte de intrarea în sală a candidaților.

Argumente:

În fapt, am primit sesizări cu privire la suspiciunea de fraudare a concursului prin cunoașterea subiectelor de către unii candidați înainte de prezentarea acestora în sală. Această suspiciune se întemeiază pe faptul că subiectele au fost transmise într-o singură variantă cu 4 ore înainte de începerea concursului.

  1. Condițiile specifice de ocupare a postului, prevăzute în fișa postului, să fie aceleași pentru structurile de același tip din unități diferite.

Argumente:

Fișele de post trebuie concepute după o fișă de post cadru corespunzătoare fiecărei linii de muncă/structuri cu atribuții similare. Spre exemplu, în acest moment, la același tip de atribuții, pentru posturile de ofițer, la unități diferite avem fie condiția specifică „studii superioare”, fie „studii superioare, specialitatea științe juridice”. Acest lucru generează o situație de discriminare între candidați și o imposibilitate de mutare a unor ofițeri de poliție de la o unitate la alta, chiar în aceeași specializare (aceeași linie de muncă) întrucât diferă condițiile din fișa postului.

  1. Ordinea de desfășurarea a concursurilor să fie următoarea: concursuri pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante, concursuri pentru trecerea în corpul ofițerilor, concursuri pentru încadrări directe.

    Între concursurile pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante și concursurile pentru trecerea în corpul ofițerilor să se efectueze mutările solicitate de către ofițerii de poliție.

    Între concursurile pentru trecerea în corpul ofițerilor și concursurile pentru încadrări directe să se efectueze mutările solicitate de către agenții de poliție.

Argumente:

Respectarea ordinii de desfășurare a concursurilor menționate mai sus, conduce la eficientizarea încadrării personalului, soluționarea problemelor personale ale polițiștilor ce au depus rapoarte de mutare în alte localități sau structuri, precum și la reducerea cheltuielilor pentru compensația de chirie.

 

Cu deosebită considerație,

 

Președinte

Vasile Lincu

Comentarii

comentarii