Instanta: Obligă pârâtul I.P.J. Ilfov să recalculeze şi să acorde lui OIBsalariul de funcţie şi sporurile la nivelul maxim al acestor drepturi, acordate în cadrul MAI

Nr. unic (nr. format vechi) : 7818/3/2019
Data inregistrarii 19.03.2019
Data ultimei modificari: 30.08.2019
Sectie: Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal
Materie: Contencios administrativ şi fiscal
Obiect: litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999)
Stadiu procesual: Fond

Părţi

Nume Calitate parte
OPREA IORDAN BOGDAN PRIN SINDICATUL NATIONAL PRO LEX Reclamant
INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN ILFOV Pârât

 

Şedinţe

16.05.2019
Ora estimata: 14:00
Complet: C34 Fond-CA
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul SINDICATUL NAŢIONAL PRO LEX, în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ilfov.

Obligă pârâtul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ilfov să recalculeze şi să acorde membrului de sindicat reprezentat de reclamantul SINDICATUL NAŢIONAL PRO LEX, respectiv numitului Oprea Iordan Bogdan salariul de funcţie şi sporurile la nivelul maxim al acestor drepturi (stabilit pentru aceeaşi funcţie, grad, gradaţie, vechime în muncă şi în specialitate, aceleaşi condiţii de studii şi de desfăşurare a activităţii, aferente membrului de sindicat), acordate în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (care va cuprinde şi drepturile salariale recunoscute prin hotărâri judecătoreşti definitive), începând cu data de 18.03.2016.

Obligă pârâtul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ilfov să plătească membrului de sindicat reprezentat de reclamantul SINDICATUL NAŢIONAL PRO LEX, respectiv numitului Oprea Iordan Bogdan diferenţa dintre sumele primite efectiv de membrul de sindicat şi cele rezultate în urma recalculării, începând cu data de 18.03.2016 (dar nu mai mult de data angajării), actualizate cu indicele de inflaţie şi dobânda legală aferentă. Respinge ca neîntemeiată cererea reclamantului SINDICATUL NAŢIONAL PRO LEX, de obligare a pârâtului Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ilfov, la plata cheltuielilor de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 de zile de la comunicare, cererea urmând a se depune la Tribunalul Bucureşti, Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal. Pronuntată, astăzi, 16.05.2019, prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin mijlocirea grefei instantei.
Document: Hotarâre  3580/2019  16.05.2019

 

Nr. unic (nr. format vechi) : 7818/3/2019
Data inregistrarii 30.08.2019
Data ultimei modificari: 27.04.2021
Sectie: Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal
Materie: Contencios administrativ şi fiscal
Obiect: litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999)
Stadiu procesual: Recurs

Părţi

Nume Calitate parte
OPREA IORDAN BOGDAN PRIN SINDICATUL NATIONAL PRO LEX Intimat Reclamant
INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN ILFOV Recurent Pârât

Şedinţe

24.02.2021
Ora estimata: 09:00
Complet: 8-Completul 6 recurs NCPC
Tip solutie: Tardiv
Solutia pe scurt: Admite excepţia tardivităţii recursului. Respinge recursul, ca tardiv formulat.

Definitivă. Pronunţată azi, 24.02.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.
Document: Hotarâre  375/2021  24.02.2021

Comentarii

comentarii