HCD referitor la taxa de reinscriere

Hotărârea Comitetului Director

Nr. 1512/29.04.2021

 

Având în vedere faptul că Pro Lex nu are ca obiectiv atragerea unui anumit număr de membri, ci apărarea drepturilor profesionale și salariale ale membrilor;

Având în vedere practica de migrare a oamenilor de la un sindicat la altul și de reînscriere când au interes;

Având în vedere faptul că unele persoane se retrag din sindicat de la financiar, fără să înștiințeze sindicatul sau se retrag imediat după rezolvarea unei probleme profesionale sau salariale;

Având în vedere costurile mari umane și financiare pentru formularea și susținerea acțiunilor în instanță, precum și pentru scoaterea din procese a celor ce se retrag;

Având în vedere ofertele ProLex prin acțiuni în instanță, reduceri la bunuri și servicii, abonamente de grup pentru asigurări de sănătate, reduceri la pensiunea sindicatului, precum și avantajul apartenenței la o comunitate selectă;

 

În vederea creșterii nivelului de informare, educare organizațională a membrilor, precum și de penalizare a celor ce s-au retras și se reîntorc din motive de oportunitate (onorariul unui avocat este de cel puțin 2000 lei/proces),

 

Comitetul Director, în temeiul art. IV.7. lit. a) și b) din Statut, hotărăște:

 

  1. Introducerea taxei de fraier în valoare de 100 lei pentru persoanele ce se reînscriu în sindicat.
  2. Plata recurentă a cotizației în sistem online prin aplicația Pro Lex Club pentru cei ce accesează avantajele oferite de aplicație. Președintele este împuternicit să stabilească data actualizării aplicației (inclusiv în etape), modalitatea de funcționare și pentru ce tip de avantaje, precum și sistarea acestei măsuri dacă situația o impune.

 

Cont IBAN pentru plata taxei de reinscriere RO20 BREL 0002 0021 5938 0105

HCD adoptata in unanimitate

Comentarii

comentarii