Sesizare primar S1, Clotilde Armand referitor la mutarile din politia locala

Nr. 1921/10.06.2021

 

 

Stimată doamnă Clotilde Armand, primar al Sectorului 1 București

 

 

Prin prezenta vă sesizăm cu privire la o situația vădit nelegală și abuzivă ce afectează mai mulți angajați ai poliției locale:

În fapt, directorul general al Poliției Locale Sector 1 a modificat fișa posturilor angajaților cu atribuții în domeniul disciplinei în construcții prin adăugarea unor atribuții în domeniile ordine și liniște publică și circulație pe drumurile publice, iar cei ce nu au fost de acord să semneze noua fișă a postului au fost mutați temporar, cu tot cu post, la serviciul de ordine și liniște publică.

Probleme și ilegalități:

  1. Fișa este a postului și întocmirea ei precede ocupării postului de către funcționarul public;
  2. Atribuțiile poliției locale prevăzute în lege sunt repartizate prin ROF structurilor prevăzute în organigramă;
  3. Atribuțiile unei structuri nu se pot regăsi în fișa postului unui funcționar public din altă structură (opinie exprimată și de către ANFP și instanța de judecată).
  4. Fișa postului nu poate fi modificată decât în caz de reorganizare sau de modificare a legislației;
  5. Polițiștii cu atribuții în domeniile ordine și liniște publică sau circulație pe drumurile publice au urmat cursuri de specializare în unitățile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne.

În aceste condiții, polițiștii locali cu atribuții în domeniul disciplinei în construcții, nu au pregătirea necesară îndeplinirii atribuțiilor în domeniile ordine și liniște publică sau circulație pe drumurile publice, generând o stare de pericol sau prejudiciabilă atât pentru ei, cât și pentru cetățenii cu care intră în contact, în exercitarea atribuțiilor pentru care necesită o specializare expresă și obligatorie.

  1. Fișa postului polițiștilor locali cu atribuții în domeniile ordine și liniște publică sau circulație pe drumurile publice cuprinde sau trebuie să cuprindă și condiția specifică de a fi absolvit cursuri de specializare în unitățile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne.

În aceste condiții, polițiștii locali cu atribuții în domeniul disciplinei în construcții, nu îndeplinesc condițiile specifice de ocupare a unui post în structurile de ordine publică sau circulație.

  1. Polițiștii locali cu atribuții în domeniul disciplinei în construcții ce nu au acceptat modificarea ilegală a fișei postului, au fost mutați temporar în serviciul de ordine publică, pe o perioadă de aproximativ 6 luni, evident, nu din motive ce nu țin de situația operativă, ci ca „pedeapsă”.

În aceste condiții, aceștia, nu cunosc legislația specifică domeniului, nu au pregătirea specifică necesară și obligatorie în unitățile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne și au două situații: fie nu vor îndeplini atribuții în domeniul în ordinii și liniștii publice și au fost mutați fără rost, fie vor încerca să îndeplinească noile atribuții și vor greși în defavoarea statului sau a cetățeanului. Vă rugăm să rețineți faptul că orice nou angajat începe prin a fi debutant, a urma un stagiu de practică, cu atribuții și responsabilități limitate în domeniul de activitate, fiind în permanență sub supravegherea unui funcționar public cu experiență, ori în cazul de față, directorul general trimite în stradă, cu intenție, angajați ce nu au pregătirea corespunzătoare postului.

  1. Organigrama poliției locale a fost stabilită prin HCL în funcție de nevoile administrației publice locale. Prin mutarea, chiar și temporară, a unor posturi de la o structură la alta, suntem în situația în care directorul general modifică organigrama (pe motiv de pedeapsă), fără știința sau aprobarea consiliului local.
  2. Munca în structura de ordine și liniște publică se desfășoară în ture, însă, prin mutarea temporară a unor persoane de la disciplina în construcții la structura de ordine și liniște publică, fără a se ține cont de recomandările medicului sau ale structurii de asistență socială, cum avem în fapt, generează alte situații nelegale, abuzive și prejudiciabile.
  3. Prin mutarea polițiștilor locali a fost afectată grav activitatea Biroului disciplina în construcții.

 

Față de cele de mai sus, vă solicităm să analizați managementul poliției locale sub aspectul legalității și temeiniciei dispozițiilor emise și să dispuneți intrarea în deplină legalitate.

Subscrisul are membri în 284 de primării, dar, situații de genul celor mai sus sesizate nu am regăsit la nicio altă administrație publică locală.

Vă rugăm să observați faptul că ceea ce se întâmplă în prezent la Poliția Locală Sector 1 București reprezintă un exemplu evident de management defectuos care afectează imaginea și prestigiul instituției prin faptul că eventualele greșeli prin acțiuni sau inacțiuni ale polițiștilor locali sunt puse pe seama acestora, deși problema constă în nelegalitatea sau netemeinicia dispozițiilor conducerii profesionale.

 

Cu stimă,

Președinte

Vasile Lincu

Comentarii

comentarii