Informare primari referitor la incadrarea activitatii politistilor locali in conditii speciale de munca

Nr. 2049/24.06.2021

 

Stimate domnule primar

 

Prin prezenta vă informăm cu privire demersurile întreprinse de subscrisul pentru reducerea vârstei de pensionare a polițiștilor locali și motivarea acestor demersuri:

  1. În anul 2014 am formulat acțiune în instanță solicitând obligarea Guvernului la emiterea unei norme metodologice pentru valorificarea dreptului prevăzut la 35 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 155/2010, privind încadrarea activității polițiștilor locali în condiții deosebite, speciale sau alte condiții de muncă, potrivit legii. Instanța a respins cererea pe motivul că puterea judecătorească nu poate obliga puterea executivă să emită acte normative.
  2. În anul 2018 am angajat o echipă de experți, foști ofițeri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne ce au deținut funcții de conducere în domeniile: ordine publică, circulație pe drumurile publice, învățământ, precum și cu experiență în domeniul elaborării actelor normative. Aceștia au analizat cadrul de reglementare incident poliției locale și au întocmit un raport care cuprinde constatări și recomandări. Analiza a avut la bază cadrul legislativ, constatări rezultate din chestionare și focus grupuri, discuții cu lideri de sindicat și conducători ai instituțiilor.
  3. În anul 2019, pe baza recomandărilor experților și cu sprijinul acestora, am conceput un proiect de modificare a Legii nr. 155/2010 pe care l-am introdus în Parlament cu sprijinul unor deputați de la mai multe partide. Din cauza situației politice care au impus anumite priorități înainte de alegeri, proiectul nu a avut susținerea coaliției majoritare de la acea vreme.
  4. La începutul acestui an, cu ajutorul unor experți în drept, am identificat argumentele juridice pentru constatarea dreptului polițiștilor locali la încadrarea în condiții speciale de muncă, fără a mai fi nevoie de vreo modificare legislativă. În acest moment avem zeci de acțiuni pentru constatarea încadrării activității polițiștilor locali în condiții speciale de muncă.
  5. În cadrul proiectului „Consolidarea capacității instituționale a autorităților administrației publice centrale cu atribuții în domeniu, în vederea creșterii calității serviciului public de poliție locală” cod SIPOCA 722, Pro Lex este implicat atât prin președinte, în calitate de expert, cât și prin liderii care participă la focus grupuri.

 

Argumente:

În calitate de organizație sindicală ce reprezintă peste 70% din numărul polițiștilor locali din țară, cu membri în 284 de primării, având experiență sindicală și juridică dobândită din 2004 până în prezent, Pro Lex a fost și este preocupat de îmbunătățirea condițiilor de muncă și salariale ale membrilor, acestea fiind în strânsă legătură cu eficiența și creșterea gradului de profesionalism. Astfel, propunerile noastre de modificare legislativă, urmăresc, în egală măsură, atât interesele membrilor, administrației publice locale, cât și ale cetățenilor.

Încadrarea activității polițiștilor locali în condiții deosebite sau speciale de muncă are la bază condițiile de muncă în care își desfășoară activitatea, iar beneficiul nu este unul material, spor sau vreo indemnizație, ci are ca efect reducerea vârstei de pensionare.

Încadrarea activității polițiștilor locali în condiții deosebite sau speciale de muncă este deja reglementată în lege, dar nu a fost aplicată din lipsa unor prevederi explicite, detaliate. Pentru a nu exista echivoc în ceea ce privește legalitatea încadrării activității polițiștilor locali în una dintre condițiile de muncă, mai ales că reglementarea legală este încă din 2010, ne-am adresat instanței de judecată pentru a constata existența acestui drept. Primăria este parte în proces întrucât are calitatea de angajator, adică este persoana care trebuie să constate și să calculeze drepturile la pensie ale polițiștilor locali.

Reducerea vârstei de pensionare este necesară, legală, normală în toate sistemele de ordine publică și benefică atât pentru polițiștii locali care nu mai pot face față misiunilor pe care le au potrivit fișei postului, administrației publice locale care poate să întinerească personalul, crescând astfel eficiența, dar și reducând cheltuielile de personal, precum și cetățenilor pentru a căror siguranță se ocupă un personal apt din punct de vedere fizic.

Cu stimă,

Președinte

Vasile Lincu

Adresa catre primari ref conditii de munca

Comentarii

comentarii