Sesizare prefect ref nelegalitate HCL de reorganizare PLS6

Nr. 2618/10.09.2021

 

        

 

 

Instituția Prefectului Municipiului București

         Domnule Prefect,

 

 

 

În data de 09.09.2021 Consiliul Local al Primăriei Sector 6 a adoptat o hotărâre de reorganizare a Poliției Locale Sector 6 cu încălcarea prevederilor legale, drept pentru care vă solicităm să dați aviz de nelegalitate pentru următoarele motive:

 

  1. Ședința din data de 09.09.2021 a consiliului local nu a fost convocată de către primar. Dispoziția nr. 1529 din 03.09.2021, aflată pe site-ul Primăriei Sectorului 6 București de convocare a consiliului local a fost semnată de către o persoană neidentificată, fară împuternicire sau drept de a convoca consiliul local.
  2. Consiliul local nu avea dreptul să adopte o hotărâre de reorganizare a Poliției Locale Sector 6 mai devreme de 6 luni de la ultima reorganizare, respectiv de la reorganizarea dispusă prin HCL nr. 133 în data de 29.07.2021 care a vizat exact același lucru: organigrama, statul de funcții, ROF-ul. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ prevede la art. 518, alin (6) că „reorganizarea activității autorității sau instituției publice are loc în situații temeinic justificate cel mult o dată într-un interval de 6 luni consecutive, cu excepția situației în care intervin modificări legislative care determină necesitatea reorganizării acestora.”
  3. Hotărârea Consiliului Local, prin raportare la dispoziție (adoptând organigrama, statul de funcții, ROF-ul), este un act administrativ cu caracter normativ, însă nu a respectat termenul de publicitate de 30 de zile de la publicarea pe site-ul primăriei. La această observație formulată de către un consilier local, primarul a declarat în cadrul ședintei publice, înregistrată video, că se știa de această reorganizare de mai multe luni de zile și își asumă eventualele probleme de legalitate.
  4. Numirea pe noile funcții, ca urmare a reorganizării, precum și ocuparea unor eventuale funcții vacante nu se poate realiza până la modificarea Legii nr. 155/2010 prin care se pune în acord cu prevederile 84 alin. 1, coroborat cu art. 624 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. ANFP a inițiat un proiect de OUG în acest sens, l-a transmis Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației și este în curs de avizare. ANFP a transmis tuturor primăriilor că nu se pot organiza concursuri de ocupare a funcțiilor publice specifice de polițist local până nu se reglementează echivalarea acestor funcții cu cele generale.
  5. HCL nu este motivat în fapt și în drept. Se declară că se dorește eficientizarea, însă nu se motivează reducerea de posturi de la anumite structuri și nici nu dovedește modificarea atribuțiilor din fișa postului cu peste 50%. O astfel de modificare ar fi trebuit motivată, dovedită și materializată prin crearea unor posturi care să cuprindă noile atribuții.
  6. Nu există criterii prin care să justifice reducerea unor posturi încadrate cu diferite funcții și grade profesionale, în condițiile în care toate fișele posturilor din cadrul aceluiași birou sunt identice, indiferent dacă aceste posturi erau ocupate de către funcționari publici cu gradul profesional asistent, principal sau superior.
  7. Motivul de reorganizare, declarat public, în repetate rânduri, de către primar este că polițiștii locali nu știu să scrie și să citească, mulți fiind angajați pe spagă. Vă rugăm să constatați faptul că aceste declarații sunt nefondate, nedovedite și calomnioase întrucât toți funcționarii publici au dat concurs de angajare, sunt evaluați profesional anual, iar cei de la ordine publică și rutier au absolvit cursuri în cadrul școlilor de poliție ale MAI. Pe de altă parte, dacă dl primar are probe cu privire la angajarea pe șpagă, trebuie întrebat dacă a sesizat organele de cercetare penală, iar în cazul în care nu a făcut-o, chiar dumnealui este susceptibil de a fi condamnat penal pentru tăinuire.

 

 

Cu stimă,

 

Președinte

 Vasile Lincu

Comentarii

comentarii