Tribunalul Bucuresti: Obliga IGPR să plătească reclamanţilor majorarea salariului de funcţie cu titlul de specialist de clasă conform treptelor de vechime în specialitate pentru perioada 25.07.2018 pana la 30.12.2020

Nr. unic (nr. format vechi) : 21712/3/2021
Data inregistrarii 26.07.2021
Data ultimei modificari: 26.10.2021
Secțiune: Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal
materie: Contencios administrativ şi fiscal
Obiect: litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999)
Stadiu procesual: Pasionat

 

Părţi

Nume Calitate parte
ANGHEL ION IULIAN PRIN SINDICATUL NATIONAL PRO LEX Reclamant
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE Pârât
HAITA ANDREI PRIN SINDICATUL NATIONAL PRO LEX Reclamant
MARIN GIGEL PRIN SINDICATUL NATIONAL PRO LEX Reclamant
MARIN ILIE PRIN SINDICATUL NATIONAL PRO LEX Reclamant
MARINESCU IULIAN VALENTIN PRIN SINDICATUL NATIONAL PRO LEX Reclamant
MILITARU IULIAN EUGEN PRIN SINDICATUL NATIONAL PRO LEX Reclamant
NEAGOE EDUARD PRIN SINDICATUL NATIONAL PRO LEX Reclamant
STAN ION PRIN SINDICATUL NATIONAL PRO LEX Reclamant

 

Şedinţe

21.10.2021
Ora estimata: 13:00
Complet: C24 Fond-CA
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Disjunge cererile de chemare în judecată în ceea ce îi priveşte pe reclamanţii Haită Andrei şi Militaru Iulian Eugen şi dispune formarea a două dosare diferite.Admite excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune. Respinge cererea de chemare în judecată pentru perioada Mai 2018 – 25 Iulie 2018 ca fiind prescrisă. Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a IGPR.

Respinge acţiunea pentru drepturile salariale solicitate anterior datei de 1.04.2019 pentru reclamantul Marin Gigel, pentru data de 1.07.2019 pentru reclamantul Marin Ilie şi 1.03.2019 pentru reclamantul Marinescu Iulian Valentin, întrucât a fost introdusa împotriva unei persoane făra calitate procesuală.

Admite în parte cererea de chemare în judecată. Obliga parata să plătească reclamanţilor majorarea salariului de funcţie cu titlul de specialist de clasă conform treptelor de vechime în specialitate pentru perioada 25.07.2018 pana la 30.12.2020 pentru reclamanţii Anghel Ion Iulian, Neagoe Eduard şi Stan Ion, pentru reclamanţii Marin Gigel de la data de 01.04.2019 pana la data de 30.12.2020, Marin Ilie de la data de 01.07.2019 pana la data de 30.12.2020 şi Marinescu Iulian Valentin de la data de 01.03.2019 pana la data de 30.12.2020.

Obliga parata să acorde majorarea cu titlu de specialist de clasa in salariul de funcţie astfel înecat acesta sa devina noul salariul de functie la are să se calculeze celelalte componente salariale. Obliga parata să plătească reclaman?ilor diferen?ele dintre salariul astfel calculat şi salariul efectiv încasat de reclamanti. Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare, cererea de recurs urmand a se depune la Tribunalul Bucuresti – Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal.

Pronunţata in şedinţa publica, prin intermediul grefei instanţei, azi 21.10.2021.
Document: Hotarâre  6196/2021  21.10.2021

Comentarii

comentarii