Propunerile ProLex&CSN Meridian la proiectul de OUG de salarizare in 2022

Observațiile Confederației Sindicale Naționale MERIDIAN cu privire la proiectul OUG masuri in domeniul salarizarii  pentru a fi introduse în Minuta CDS de la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale din data de 8 august 2022:

Observațiile Secretarului General CSN MERIDIAN, domnul Dumitru Fornea:

Proiectul de act normativ în forma prezentată, nu reduce tensiunile între diferitele categorii de salariați atât la stat, cât și la privat. Avem nevoie de justiție salarială. Mulți salariați (personalul nemedical din sănătate, personalul nedidactic din învățământ, au practic salariile înghețate).

Este necesar să se utilizeze această oportunitate pentru a indexa salariile tuturor românilor raportat la rata inflației foarte mari din ultimii doi ani, altfel, în loc de pace socială, vom obține și mai multă injustiție socială.

Întrebare: Această majorare de 15% la salariul de baza actual, poate depași salariul de bază prevăzut în grile din anexele din Legea 153 din 2017, pentru anul 2022?

Pentru acești 15 % trebuie rectificat BVC-ul fiecărei instituții în cauză, astfel încât salariile de bază să fie majorate efectiv, fără ca acest lucru să fie lăsat la bunul plac al angajatorului.

Observaţiile Președintelui Sindicatului Național Pro Lex, domnul Vasile Lincu:

  • Având în vedere faptul că Legea salarizării 153/2017, art.38 (4) – prevedea “creşterea şi data de aplicare se stabilesc prin Legea anuală a bugetului” ;
  • Având în vedere faptul că aţi prezentat în CDS ambele proiecte odată, atât a Legii bugetului cât şi a OUG 130/2021, deși nu era o urgență;
  • Având în vedere faptul că urmare a proceselor câștigate, în multe ministere au făcut aplicarea Legii 71/2015, ba chiar pentru MAI au dat OUG 1/2020, ceea ce a făcut ca diferenţa dintre salariul prevăzut de Legea 153/2017 pentru 2022 să fie mai mică ;
  • Având în vedere şi inflaţia, dar şi economiile însemnate la buget prin existenţa multor funcţii vacante în ultimii ani;

 

  • Apreciem că punctul 5 din proiectul de OUG ce introduce alin.(45) să vizeze toate categoriile de bugetari, nu doar pe cei de la IN Statistică. Adică să se acorde tuturor începând cu luna august, salariile prevăzute de Lege pentru 2022.

 

  • De asemenea, Legea 153/2017 a condus la diminuarea salarială în cazul unor bugetari, ceea ce este vădit neconstituţional. Menţionez printre aceste categorii, consilierii de probaţiune, cărora prin aplicarea Legii 153/2017 le-a scăzut salariile cu 20%. Prin urmare, pentru a îndrepta această situaţie discriminatorie, se impune introducerea unui nou punct care să prevadă creşterea cu 20% a salariilor de bază ale consilierilor de probaţiune începând cu luna august.

 

  • La punctele 7 şi 9 din proiect, să fie introdusă şi Arhivele Naţionale, care se confruntă cu aceeaşi problemă de încadrare a personalului specializat.

 

  • Majorarea de 15% la salariul de bază, prevăzută la punctele 7, 9 şi 11 ar trebui aplicată din luna august pentru a avea efectele menţionate în preambul, altfel nu este decăt o altă prevedere neaplicabilă.

Observațiile Președintelui Federației Agro Propact, domnul Costel Ichim:

  • “La punctul 2, art 17, după aliniatul 2, trebuie introdus Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și deconcentrate (Direcțiile pentru Agricultură Județene).
  • La punctul 9, la Anexa VIII, Capitolul 1, litera a), punctul ii, trebuie introduși și funcționarii publici din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și deconcentrate (Direcțiile pentru Agricultură Județene).

Observațiile Președintelui Federația Sindicatelor din Administrație “BUCUREȘTI”, domnul Mircea Mureșanu:

Referitor la acest proiect legislativ prin care se propun reglementări în ceea ce privește salarizarea specialiștilor în cadrul administrației publice centrale dorim să vă transmitem solicitarea noastră pentru modificarea actului legislativ la pct 7 din ordonanța de urgență cel privind Anexa nr. VIII, Capitolul I, litera A, punctul I, punctul 3, care se va modifica și va avea următorul cuprins:

Funcționarii publici din cadrul aparatului Ministerului Finanțelor, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Ministerul Culturii, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Casei naționale de Asigurări de Sănătate și din instituțiile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, funcționarii publici din cadrul aparatului Administrației Prezidențiale, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Justiției, precum și funcționarii publici parlamentari din serviciile Parlamentului, cu excepția celor prevăzuți la pct 1 și 2, beneficiază, și din instituțiile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestuia, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15 %.

MOTIVARE:

După angajatii Parlamentului s-a adaugat și cei din instituțiile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestuia.

Așa cum s-a precizat în preambului Proiectului de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative în lipsa unor măsuri concrete și rapide s-ar vulnerabiliza anumite categorii de persoane, prin diminuarea puterii de cumpărare, cu impact semnificativ asupra standardelor de viață ale populației și prin amplificarea riscului de sărăcire externă.

De asemenea, s-ar crea o discriminare între personalul din instituțiile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Parlamentului și instituțiile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Ministerul Culturii, Ministerul Transporturilor.

 

 

Nota Pro Lex:

 

Pro Lex apreciaza ca se impune o reactie imediata si de amploare, constand in mitinguri organizate de toate confederatiile sindicale la care sa participe toate categoriile de bugetari afectati de neaplicarea integrala a legii salarizarii.

Comentarii

comentarii