Solicitare DGRFP Craiova asigurare conditii normale de munca

Către, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova            Având în vedere prevederile art. 37 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, vă rugăm să luați toate măsurile necesare în vedea asigurării unor condiţii normale de muncă şi igienă de natură să le ocrotească sănătatea angajaților din cadrul  Biroului vamal de interior Gorj. […]

Solicitare mentinere in proprietatea ANAF a sediului BV Valcea

Către, Guvernul României            Având în vedere prevederile art. 11 din Legea nr. 90/2001, privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, vă rugăm să efectuaţi toate demersurile necesare în vederea menţinerii clădirii Biroului Vamal Vâlcea în proprietatea publică a statului, a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice […]

Solicitare ANAF finalizare donatie caini

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 7 din Hotărârea nr. 520/2013, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, vă rugăm să luaţi toate măsurile necesare în vederea finalizării procedurii de donaţie a 12 câini structurilor vamale din instituţia dvs, de către societatea comercială JTI România. Menţionăm […]