Solicitare mentinere in proprietatea ANAF a sediului BV Valcea

Către,

Guvernul României

 

         Având în vedere prevederile art. 11 din Legea nr. 90/2001, privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, vă rugăm să efectuaţi toate demersurile necesare în vederea menţinerii clădirii Biroului Vamal Vâlcea în proprietatea publică a statului, a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova.

Precizăm că solicitarea Primăriei Râmnicu-Vâlcea de trecere a acestui imobil în proprietatea şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu –Vâlcea va aduce mari prejudicii activităţii desfăşurate de personalul vamal din cadrul acestei unităţi.

Conform art. 8 din Codul Vamal al României,, Autoritatea vamală își desfășoară activitatea în sedii proprii sau, când acest lucru nu este posibil, în spații date în folosință gratuită de către deținătorii legali.” In ceea ce priveşte imobilul aflat în discuţie, acesta este în proprietatea publică a statului, atât el cât şi terenul aferent, conform evidenţelor Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Vâlcea (extras de carte funciară anexat). Trebuie menţionat că acesta a fost construit din fonduri proprii, conform autorizaţiei de construire nr. 68/1997 (anexată), iar terenul a trecut în proprietate conform Hotărârii Guvernului nr. 1287/1996.

Totodată imobilul dispune de toate facilităţile necesare în vederea exercitării atribuţiilor autoritatii vamale, printre care şi realizarea controlului vamal al mărfurilor, unde trebuiesc respectate unele condiţii specifice, prevăzute atât în legislaţia naţională cât şi europeană.

Transferul acestui imobil va genera cheltuieli suplimentare de la buget pentru Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, atât cu chiriile cât şi cu amenajarea spaţiului în vederea creării infrastructurii necesare depozitării şi controlului mărfurilor, a reţelei de comunicaţii, securitate şi transmitere de date, condiţiilor de climatizare specifice depozitării mărfurilor etc.

Având în vedere toate aceste aspecte, considerăm inoportun transferul acestui imobil şi neadecvat pentru transformarea lui în autogară de către Primăria Râmnicu-Vâlcea.

adresa guvern

Raspuns ANAF cladire BV Valcea

 

Comentarii

comentarii