CCR: neconstitutional art.94 alin.(1) lit.n) din Legea nr.188/1999 ref la suspendarea f.p. cercetat disciplinar

27.03.2018 În ziua de 27 martie 2018, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituția României, al art.11 alin.(1) lit.d) și al art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcționarea Curții Constituţionale, a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.94 alin.(1) lit.n) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, având următorul […]

Instanta: Anuleaza in parte decizia nr. 450/28.04.2015 emisa de parata. Obliga parata sa emita o noua decizie prin care sa recunoasca promovarea reclamantului BV, incepand cu data de 01.04.2013

Nr. unic (nr. format vechi) : 29690/3/2015* Data inregistrarii 20.01.2017 Data ultimei modificari: 06.10.2017 Sectie: Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal Materie: Contencios administrativ şi fiscal Obiect: litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999) Stadiu procesual: Fond   Părţi Nume Calitate parte BRECHLER VIOREL PRIN SINDICATUL NATIONAL AL POLITISTILOR SI VAMESILOR PRO LEX Reclamant DIRECTIA GENERALA […]

Captura importanta de marfuri de contrabanda la BVF Halmeu

Colegi cu care ne mandrim! In tura de noapte din 25 spre 26.09 2017 la BVF Halmeu, echipa canină formată din inspector vamal superior I. T. si cainele din dotare SPEEDY a efectuat un marcaj pe coloana de camioane asupra unui TIR încărcat cu tocătură de lemn (rumeguș). Din cauza faptului ca la acel moment […]

ANAF a suspendat concursurile de ocupare a posturilor vacante din cauza amanarii bugetului

Conducerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a dispus amânarea organizării concursurilor de recrutare/promovare până la comunicarea bugetului de venituri şi cheltuieli de către ordonatorul principal de credite pentru anul 2017 şi efectuarea unei analize a fondurilor bugetare, în vederea verificării încadrării în cheltuielile de personal aprobate, astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor […]

ANAF solicita membrilor PROLEX sa ceara bonul fiscal

Ca urmare a solicitarii unui punct de vedere referitor la circulara transmisa angajatilor cu privire la bonurile fiscale,  ANAF ne-a transmis adresa atasata. Referitor la aceasta campanie am exprimat un punct de vedere in emisiunea sinTAXE Fiscale din 13.10.2016 (canal Youtube, PROLEX TV). Ne dorim ca institutia sa fie mai comunicativa si sa raspunda si […]

Lamuiri cu privere la interpretarea si aplicarea OUG nr. 20/2016

Stimate domnule presedinte, Urmare a numeroaselor solicitari adresate Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) cu privire la punerea corecta în aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea si completarea OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum si […]

Sesizare ANFP verificare concurs recrutare DGRFP Iasi

Către,   Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici              Având în vedere prevederile art. 22 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să verificaţi respectarea legislaţiei cu privire la funcţia publică, în legatură cu organizarea concursului de recrutare la Drecţia Generală Regională a Finanţelor Publice […]

Solicitare efectuare redistribuire anterior recrutarii din sursa externa

Către, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici            Având în vedere prevederile art. 22 alin (1) lit. c) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, vă rugăm să efectuaţi toate demersurile necesare în vederea redistribuirii funcţionarilor publici din corpul de rezervă pe funcţiile publice de execuţie temporar vacante, scoase la concursul organizat de […]

Actiune pentru salarizare la nivelul maxim al functiei/gradului

 Legea nr. 71/2015 Art. I. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014, cu următoarele modificări şi […]

ANFP verifica situatia neincluderii sefului de tura in statul de functii

Către, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici            Având în vedere prevederile art. 22 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să verificaţi modul de aplicare a legislaţiei privind funcţia publică în ceea ce priveşte întocmirea statelor de funcţii la nivelul direcţiilor generale regionale a finanţelor […]