ANFP verifica situatia neincluderii sefului de tura in statul de functii

Către,

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

 

         Având în vedere prevederile art. 22 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să verificaţi modul de aplicare a legislaţiei privind funcţia publică în ceea ce priveşte întocmirea statelor de funcţii la nivelul direcţiilor generale regionale a finanţelor publice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  cu privire la neincluderea funcţiei specifice de conducere de şef de tură, prevăzută la art. 7 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Anexăm prezentei, în copie, adresele nr. 9771/04.03.2015, 649/07.02.2015, 3212/03.03.2015, 3337/03.03.2015, 10239/03.03.2015 şi 1041/12.03.2015.

Raspuns ANFP

Raspuns functie sef de tura

Comentarii

comentarii