Sesizare ANFP verificare concurs recrutare DGRFP Iasi

Către,

 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

 

 

         Având în vedere prevederile art. 22 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să verificaţi respectarea legislaţiei cu privire la funcţia publică, în legatură cu organizarea concursului de recrutare la Drecţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, din datele de 21 şi 24 iunie 2016.

Precizăm faptul că data de inscriere a fost stabilită la 20 de zile lucrătoare de la data afişării anunţului dar instituţia publică nu a respectat acest termen, menţionând că dintr-o eroare in loc de zile lucrătoare s-au înscris zile calendaristice

Având în vedere cele de mai sus şi prevederile art. 73 din Hotărârea Guvernului nr. 611 din 04/06/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, vă rugăm să luaţi toate măsurile în vederea respectării prevederilor legale privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a funcţiilor publice în cauză.

Anexăm prezentei, anunţul publicat de DGRFP Iaşi cu privire la acest concurs, data publicării anunţului, datele de înregistrare ale unor dosare respinse pe motivul că nu s-a respectat termenul de depunere a dosarelor de înscriere şi un  articol din mass media referitor la această situaţie.

Comentarii

comentarii