Solicitare efectuare redistribuire anterior recrutarii din sursa externa

Către,

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

 

         Având în vedere prevederile art. 22 alin (1) lit. c) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, vă rugăm să efectuaţi toate demersurile necesare în vederea redistribuirii funcţionarilor publici din corpul de rezervă pe funcţiile publice de execuţie temporar vacante, scoase la concursul organizat de către direcţiile generale regionale a finanţelor publice Iaşi si Timisoara în datele de 21 şi 22.06.2016.

Menţionăm că în conformitate cu prevederile art. 58 alin (6) din actul normativ sus-menţionat, acestea pot fi scoase la concurs prin recrutare numai ,, în condiţiile în care nu există funcţionari publici care să poată fi redistribuiţi”.

Raspuns ANFP redistribuire

Comentarii

comentarii