Legea pensiilor militare intre zvon si realitate. Model de actiune pt pensionari

Situatia juridica:

 • Legea pensiilor militare a fost adoptata de Parlament sub nr. 223/2015 in varianta in care pensionarii cu stagiu complet de cotizare ar fi ajuns la aprox. 146% din ultimul venit realizat;
 • Prin OUG nr. 57/2015, Legea pensiilor militare a fost modificata si pensionarii cu stagiu complet de cotizare vor primi aprox. 108% din media pe 6 luni consecutive a salariilor si sporurilor de care au beneficiat.
 • Nota ProLex:
  In ambele situatii, se ajunge la procentele mentionate prin aplicarea art. 11. alin (3) din Legea cadrelor militare   “Pensionarii militari decoraţi cu ordinul “Semnul Onorific” clasele a III-a, a II-a şi I beneficiază de un spor de 10%, 15% şi, respectiv, 20% al cuantumului pensiei.”

 • OUG nr. 57/2015 trebuie aprobata prin lege de catre Parlamentul Romaniei. Legea de aprobare poate sa respinga modificarile aduse legii pensiilor militare prin OUG nr. 57/2015, poate sa o aprobe ordonanta astfel cum a fost adoptata de Guvern sau poate sa o aprobe cu modificari (amendamente). Termenul pentru aprobarea OUG nr. 57/2015 in Senat este 14.03.2015.
 • SNPPC si SNAP au propus si sustinut amendamente la legea de aprobare a OUG nr. 57/2015, Legea nr. 223/2015 nemodificata:
   Art. 30. – (1) Procentele corespunzătoare pentru activitatea desfăşurată în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii, respectiv în grupa I şi/sau a II-a de muncă, prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), se acordă militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special care au lucrat efectiv cel puţin 20 de ani în condiţii deosebite sau 15 ani în condiţii speciale sau alte condiţii.
     (2) În situaţia în care persoanele prevăzute la alin. (1) au lucrat mai puţin de 20 de ani în condiţii deosebite, respectiv mai puţin de 15 ani în condiţii speciale sau alte condiţii, la procentul corespunzător activităţii desfăşurate în condiţii normale se acordă un spor proporţional cu timpul efectiv lucrat în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii, respectiv în grupa I şi/sau a II-a de muncă, fără a depăşi procentul prevăzut la art. 29 alin. (2).

  Legea nr 223/2015 modificata prin OUG nr. 57/2015: 

   Art. 30. – Pensia stabilită, recalculată şi actualizată în condiţiile prezentei legi nu poate fi mai mare decât 85% din baza de calcul prevăzută la art. 28.

  Proiect Lege nr 223/2015 modificata prin OUG nr. 57/2015 cu modificarile Senatului la propunerile SNAP si SNPPC 

  Art. 30 Pensia stabilită, recalculată şi actualizată nu poate depăşi cuantumul de 100% din baza de calcul prevăzută la art. 28, 29 şi 108, inclusiv art. 11 alin. (3) din Legea nr. 80/1995 a Statutului cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

  Daca ar fi adoptate amendamentele celor doua sindicate, legea ar fii in defavoarea politistilor (de la 108% la 100%). Astfel ca, desi se propune majorarea cuantumului de la 65% la 80% si a plafonului maxim de la 85% la 100%, in plafonul maxim este introdus si procentul de 20% prevazut in legea cadrelor militare nr. 80/1995 la art. 11 alin. (3).
  In 09.03.2016 Comisia pentru buget, finanţe a aprobat amendamente sustinute de SNAP si SNPPC.
  Propunerile de amendamente in varianta de mai sus pot fi citite pe site-urile celor doua sindicate.

 • Camera Deputatilor este camera decizionala a parlamentului.
 • Pro Lex sustine aplicarea Legii nr. 223/2015 fara modificarile aduse prin OUG nr. 57/2015.
 • Pro Lex a introdus o actiune pentru un fost membru de sindicat care a iesit la pensie in care a solicitat recalcularea pensiei conform Legii nr. 223/2015 nemodificata prin OUG nr. 57/2015 in care a invocat exceptia de neconstitutionalitate  a OUG nr. 57/2015. Toti cei interesati pot primi gratuit modelul de actiune.Concluzie:
 •  Nu se pune problema modificarii legii pensiilor in defavoarea politistilor conform zvonurilor (de reducere a cuantumului de la 65%  la 35 sau 45% din baza de calcul, de suspendare a legii pensiilor militare, etc.).
  Zvonurile sunt intretinute, dar nefondate!

 

 

 

 

Extras din Legea pensiilor militare

 Au dreptul la pensie de serviciu pentru limită de vârstă militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, în activitate, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. a)au împlinit vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă;
 2. b)au o vechime efectivă de cel puţin 25 de ani, din care cel puţin 15 ani reprezintă vechimea în serviciu.

– Vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă, prevăzută la alin. (1) lit. a), este de 60 de ani. Atingerea acestei vârste se realizează prin creşterea vârstelor standard de pensionare.

Reducerea vârstei standard de pensionare nu poate fi mai mare de 13 ani. Prin reducere, vârsta standard de pensionare nu poate fi mai mică de 45 de ani.

Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de poliţist, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor, în care nu se includ:

 1. a)diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare sau transfer;
 2. b)compensaţiile lunare pentru chirie;
 3. c)valoarea financiară a normelor de hrană şi alocaţiile valorice de hrană;
 4. d)contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecţie şi de lucru, a alimentaţiei de protecţie, a medicamentelor şi materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protecţie a muncii, precum şi a uniformelor obligatorii şi a drepturilor de echipament;
 5. e)primele şi premiile, cu excepţia primelor de clasificare, de specializare şi de ambarcare pe timpul cât navele se află în baza permanentă;
 6. f)indemnizaţiile de instalare şi de mutare, precum şi sumele primite, potrivit legii, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;
 7. g)contravaloarea transportului ocazionat de efectuarea concediului de odihnă, precum şi a transportului la şi de la locul de muncă;
 8. h)plăţile compensatorii şi ajutoarele la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie; (…)

 

Cuantumul pensiei de serviciu se determină în procente din baza de calcul, astfel:

 1. a) poliţiştii cu vechime cumulată conform art. 3 lit. f) de cel puţin 25 de ani, beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 65% din baza de calcul prevăzută la art. 28;
 2. b)pentru fiecare an care depăşeşte vechimea prevăzută la lit. a), la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28.

–  Art. 30 „Pensia stabilită, recalculată şi actualizată în condiţiile prezentei legi nu poate fi mai mare decât 85% din baza de calcul prevăzută la art. 28”

 

– Art. 108. – Pentru poliţiştii care au plătit contribuţie la Fondul pentru pensia suplimentară şi/sau contribuţia individuală la buget la stabilirea, recalcularea sau actualizarea pensiei militare se acordă un spor de:

 1. a)3% pentru o vechime a contribuţiei între 5-15 ani;
 2. b)6% pentru o vechime a contribuţiei între 15-25 ani;
 3. c)9% pentru o vechime a contribuţiei peste 25 de ani.

 

Extras din Legea cadrelor militare    nr. 80/1995  

Art. 11. alin (3) din „Pensionarii militari decoraţi cu ordinul „Semnul Onorific” clasele a III-a, a II-a şi I beneficiază de un spor de 10%, 15% şi, respectiv, 20% al cuantumului pensiei.”

 

Actiune model recalculare pensie cf Legii nr. 223/2015 fara modificarile din OUG nr. 57/2015

Comentarii

comentarii