Acordarea gradatiilor

3.4. ACORDAREA GRADAȚIILOR

Definire

 1. Poliţiştii au dreptul la 1-7 gradații, în raport cu timpul servit în calitate de poliţist.

Intervalele de timp în funcţie de care se acordă cele 7 gradații, precum şi procentele corespunzătoare acestora, calculate la salariul de funcţie avut la data îndeplinirii condiţiilor de trecere în gradaţie şi incluse în salariul de funcţie, sunt următoarele:

 1. a) gradaţia I – de la 3 la 6 ani – şi se determină prin majorarea salariului de funcţie cu cota procentuală de 3%, rezultând cuantumul nou al salariului de funcţie;
 2. b) gradaţia a II-a – de la 6 la 9 ani – şi se determină prin majorarea salariului de funcţie cu cota procentuală de 3%, rezultând cuantumul nou al salariului de funcţie;
 3. c) gradaţia a III-a – de la 9 la 12 ani – şi se determină prin majorarea salariului de funcţie cu cota procentuală de 3%, rezultând cuantumul nou al salariului de funcţie;
 4. d) gradaţia a IV-a – de la 12 la 15 ani – şi se determină prin majorarea salariului de funcţie cu cota procentuală de 3%, rezultând cuantumul nou al salariului de funcţie;
 5. e) gradaţia a V-a – de la 15 la 18 ani – şi se determină prin majorarea salariului de funcţie cu cota procentuală de 3%, rezultând cuantumul nou al salariului de funcţie;
 6. f) gradaţia a VI-a – de la 18 la 21 ani – şi se determină prin majorarea salariului de funcţie cu cota procentuală de 3%, rezultând cuantumul nou al salariului de funcţie;
 7. g) gradaţia a VII-a – peste 21 ani – şi se determină prin majorarea salariului de funcţie cu cota procentuală de 3%, rezultând cuantumul nou al salariului de funcţie.
 8. Persoanele chemate sau rechemate în activitate, ca polițisti, beneficiază de gradații în raport cu vechimea în serviciu avută/stagiul de cotizare realizat, legal stabilit, prin aplicarea succesivă a cotelor procentuale de 3% ,după cum urmează:
 9. a) 3-6 ani, gradaţia I;
 10. b) 6-10 ani, gradaţia a II-a;
 11. c) 10-15 ani, gradaţia a III-a;
 12. d) 15-20 ani, gradaţia a IV-a;
 13. e) 20-25 ani, gradaţia a V-a;
 14. f) peste 25 de ani, gradaţia a VI-a.

Persoanele care au avut calitatea de polițist/militar  și sunt rechemate în activitate, beneficiază de numărul de gradații avut înainte de incetarea raporturilor de serviciu/ trecerea în rezervă, dacă acesta este mai mare decât cel cuvenit prin aplicarea prevederilor menționate anterior pe criteriul vechimii în serviciu/stagiul de cotizare, luându-se în calcul pentru acordarea gradaţiei următoare şi vechimea scursă de la acordarea ultimei gradații până la data schimbării poziţiei de activitate.

Aceste prevederi se aplică şi absolvenţilor instituţiilor de învăţământ ale MAI pentru vechimea în serviciu avută, respectiv pentru stagiul de cotizare realizat până la data intrării în aceste instituţii.

     Gradaţia obţinută se acordă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au împlinit condiţiile de acordare.

 

ATENȚIE!

Gradaţia de vechime neacordată conform prevederilor legale înseamnă drepturi salariale restante!

 

 

SPEȚE/PRACTICA ANGAJATORULUI/INSTANȚELOR

 • Serviciul militar la calculul gradațiilor. Legea prevede că serviciul militar activ se îndeplineşte în calitate de: […] c) elev sau student la instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare şi securitate naţională, iar intervalul de timp cuprins între data acordării gradului militar şi data absolvirii instituţiei militare de învăţământ se ia în calcul la stabilirea de gradaţii.

Reprezentanţii structurilor de resurse umane şi financiare din unităţile de poliţie nu au luat ca vechime în gradaţii şi perioada în care poliţiştii au urmat cursurile instituţiilor militare de învăţământ.

ATENȚIE!

 • Acțiuni „Pro Lex” privind gradațiile. Un calcul simplu duce la concluzia că sumele ce pot fi recuperate pentru ultimii trei ani sunt între 4000 – 6000 lei.

La Galaţi, poliţiştii de la Direcţia Generală Anticorupţie au câştigat, prin sentinţă definitivă şi irevocabilă, diferenţa dintre drepturile salariale cuvenite corespunzător gradaţiei stabilite prin luarea în considerare a perioadei de studii în unitatea de învăţământ militar şi cele efectiv încasate.

Acţiunile au fost introduse în instanţă pe măsură ce am primit împuternicirile de la membri.

Tabelele pentru împuternicire se găsesc pe site-ul „Pro Lex” şi la liderii de sindicat.

ACTE NORMATIVE RELEVANTE  

Legea 153/2017

Comentarii

comentarii