Conditii de munca

2.4. CONDIȚII DE MUNCĂ

Definire

 • Locurile de muncă și activitățile cu condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, specifice pentru polițiștii în activitate din MAI, se definesc după cum urmează:
 1. a) locurile de muncă și activitățile cu condiții deosebite – cele care implică existența unor factori de risc generați de specificul activității de poliție, cu repercusiuni asupra sănătății și/sau capacității de acțiune a polițiștilor;
 2. b) locurile de muncă și activitățile cu condiții speciale – cele care implică existența unor factori de risc ridicat, generați de specificul activității de poliție, cu repercusiuni grave și ireversibile asupra sănătății și/sau capacității de acțiune a polițiștilor;
 3. c) locurile de muncă și activitățile cu alte condiții – cele care implică pericol permanent de vătămare corporală gravă, invaliditate, mutilare, suprimare a vieții (acțiuni speciale de intervenție în domeniul pirotehnic, acțiuni sub acoperire, infiltrări în organizații criminale, intervenții speciale în cazuri de răpiri, negocieri în cazul luării de ostatici ori alte asemenea situații – și pentru care nu se pot lua măsuri de prevenire sau de protecție.

Stabilirea locurilor de muncă și a activităților cu condiții speciale se face potrivit HG 1822/2004.

ATENȚIE!

Temeiul emiterii HG 1822/2004 se află atât în legislația privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale, cât și în cea referitoare la înființarea inspecției muncii.

 

Observații

 • Criterii stabilire condiții deosebite/speciale. Locurile de muncă și activitățile cu condiții deosebite, speciale și alte condiții, specifice pentru polițiști, sunt stabilite potrivit următoarelor criterii:
 1. a) natura factorilor nocivi – fizici, chimici sau biologici – și efectele acestor noxe asupra stării de sănătate;
 2. b) intensitatea de acțiune a factorilor nocivi sau de risc;
 3. c) durata de expunere la acțiunea factorilor nocivi;
 4. d) existența unor condiții de muncă ce implică un efort fizic mare, în condiții nefavorabile de microclimat, zgomot intens, vibrații sau alte noxe profesionale;
 5. e) existența unor condiții de muncă ce implică o solicitare nervoasă deosebită, atenție foarte încordată și multilaterală, concentrare intensă și ritm de lucru intens;
 6. f) existenta unor condiţii de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă, determinată de un risc de accidentare sau de vătămare corporală;
 7. g) asocierea efectelor factorilor de risc menționați.
 • Polițiștii care lucrează în condiții deosebite și speciale, stabilite pentru personalul civil în condiţiile legislației privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, beneficiază de încadrarea în condițiile de muncă prevăzute pentru acesta, prin ordin al ministrului afacerilor interne, cu avizul structurii proprii de specialitate cu atribuții de inspecție a muncii.

ATENȚIE !

 • Verificarea înscrierii/respectării condițiilor. Verificați periodic în dosarul propriu consemnarea în documentele de personal a încadrării întregii perioade lucrate într-o funcție în condiții deosebite, speciale și alte condiții, după caz. Vă este util atât pentru salarizare, cât și la pensionare.

La mutarea în altă funcție interesați-vă ce tip de condiții de muncă sunt aplicabile și verificați dacă vi se acordă drepturile corelative.

Aveți în vedere că dovada încadrării în locurile de muncă și activitățile prevăzute cu condiții deosebite, speciale și alte condiții se face cu documente de evidență personal specifice polițiștilor sau cu adeverințe eliberate în baza acestor documente.

Perioada în care ați fost în concediu de odihnă sau în incapacitate temporară de muncă se consideră timp în care activitatea s-a desfășurat în condițiile locului de muncă în care ați lucrat la data ivirii situațiilor respective.

 

ACTE NORMATIVE RELEVANTE

  – HG 1822/2004

Comentarii

comentarii