ProLex contesta dispozitiile de planificare a politistilor sa asigure continuitatea serviciului, in afara programului de lucru

Nr. 115225/13.02.2018

 

 

Către

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba

 

 

Având în vedere prevederile art. 2 din Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru, precum şi prevederile din Codul muncii, prin prezenta formulăm

Plângere prealabilă

 

împotriva dispoziţiei nr. 68675/30.01.2018 a inspectorului şef al IPJ Alba, solicitându-vă să o revocaţi pentru următoarele motive:

  • Natura actului este dată de conţinut şi nu de formă, astfel că, deşi documentul are forma unei adrese în care este cuprins un punct de vedere, în fapt conţine dispoziţie şi procedură obligatorii pentru structurile teritoriale „se impune planificarea personalului necesar pentru asigurarea continuităţii îndeplinirii atribuţiile specifice, în afara programului de lucru, sub număr de înregistrare şi prin aducerea la cunoştinţă personalului planificat.”
  • Dispoziţia este contrară Directivei europene nr. 2003/88/CE şi art. 111 din Codul muncii, întrucât stabileşte o categorie suplimentară timpului de muncă şi timpului de repaus, care prevede o obligaţie în sarcina angajatului, neprevăzută de lege şi fără un drept corelativ.

Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare.”

  • În temeiul acestei dispoziţii s-au emis planificări ale personalului pentru asigurarea continuităţii, în afara programului de lucru;
  • Dispoziţia este de natură să limiteze/îngrădească dreptul angajatului de a-şi gestiona cum crede de cuviinţă timpul de repaus.
  • Măsura nu este convenită cu angajaţii sau reprezentanţii acestora, mai mult, subscrisul a şi atras atenţia asupra nelegalităţii unei astfel de practici.
  • Măsura dispusă poate fi încadrată ca element constitutiv al infracţiunii de abuz în serviciu.

Preşedinte

Vasile Lincu

MMFPS ref timpul de lucru

IPJ Alba dispozitie de planificare a politistilor, in afara orelor de program

Comentarii

comentarii