Adresă D.G.V. reorganizare

Către,

Direcţia Generală a Vămilor

                        Având în vedere prevederile art. 5 din Legea nr. 467/2006, privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor şi informaţiile referitoare la regimul zonelor libere cuprinse în adresa dvs. nr. 12710/07.05.2015, vă rugăm să ne comunicaţi dacă vor avea loc modificări în cadrul structurilor organizatorice din domeniul vamal, aflate în subordinea direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi în caz afirmativ care va fi situaţia, structura şi evoluţia probabilă a activităţilor şi ocupării forţei de muncă în cadrul acestor structuri şi de asemenea eventualele măsuri avute în vedere în cazul reducerii numărului de angajaţi.

Cu stimă,

Vicepreşedinte,

Negoiţă Voinea

Comentarii

comentarii