D.G.P.M.B. – Solicitare şedinţă dialog social

Către

Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti

Domnului director general, comisar şef de poliţie Mihai Pruteanu

         Prin prezenta, în conformitate cu înţelegerea verbală de la întâlnirea anterioară, vă rugăm să stabiliţi data şi ora unei şedinţe de dialog social la care vor participa liderii grupelor sindicale ale subscrisului, constituite la nivelul structurilor de poliţie din cadrul Direcţiei Generale a Municipiului Bucureşti.

La această întâlnire dorim să prezentăm problemele profesionale specifice structurilor din care fac parte membrii de sindicat şi să identificăm soluţii de rezolvare.

Pentru eficientizarea timpului alocat întâlnirii, vă rugăm să dispuneţi să fie pregătite răspunsuri la problemele comune sesizate anterior, referitor la:

 1. Neemiterea dispoziţiei scrise pentru munca prestată în afara orelor de program;
 2. Lipsa de transparenţă la ocuparea funcţiilor de execuţie vacante. Promovarea în funcţii superioare fără a se ţine cont de rezultate, vechime, specializare şi experienţă profesională.
 3. Diferenţiere nejustificată la încadrarea în funcţii a poliţiştilor de la anumite structuri, în condiţiile în care au aceeaşi fişă a postului şi desfăşoară aceeaşi activitate, uneori, chiar în aceeaşi echipă.
 4. Fişele posturilor se refac şi se dau spre semnare, anual, deşi nu se justifică prin reorganizarea sau de modificarea atribuţiilor structurii de poliţie.
 5. Determinarea poliţiştilor să contribuie la completarea dotărilor logistice (consumabile, piese auto, coli de scris, pixuri, etc.).
 6. Lipsa de consiliere psihologică periodică pentru decompresarea stresului poliţiştilor care lucrează în operativ.
 7. Neaplicarea măsurilor de protecţie pentru munca în condiţii extreme (caniculă şi ger).
 8. Neacordarea timpului liber compensator aferent zilelor lucrate sâmbăta şi duminica (a se compensa cu o zi liberă pentru o zi lucrată sâmbăta sau duminica, fără afectarea repausului săptămânal, adică pentru o zi lucrată în week-end trebuie acordate două zile în cursul săptămânii.)
 9. Lipsa camerelor de triere.
 10. Spaţii de birouri şi de toalete insalubre.
 11. Lipsa spiritului de echipă, atât între cei cu funcţii de execuţie şi cei cu funcţii de conducere, cât şi între funcţii din aceeaşi categorie.
 12. Folosirea unor autoturisme care nu corespund din punct de vedere tehnic.

 

Precizăm că de la ultima întâlnire s-au rezolvat o parte din problemele sesizate prin adresa nr. 77372/13.03.2014, fiind o dovadă a faptului că dialogul social este calea de normalitate în soluţionarea problemelor profesionale.

 

         Cu deosebită consideraţie,

Preşedinte

Vasile Lincu

Comentarii

comentarii