Mesajul ProLex pentru consilierii din Giurgiu cu privire la reorganizarea politiei locale

Nr. 88886/22.07.2015

Stimaţi

Consilieri locali ai Municipiului Giurgiu

Întrucât sunteţi investiţi cu adoptarea unei hotărâri a consiliului local care vizează reorganizarea Direcţiei Poliţiei Locale Giurgiu, vă rog să aveţi în atenţie următoarele aspecte:

  1. Legalitatea trebuie să primeze în orice situaţie, însă cred că este util de analizat dacă în situaţia actuală ne află în nelegalitate. Vă rog să aveţi în vedere faptul că numărul de posturi este prevăzut prin OUG 63 încă din 2010 şi nu s-a modificat până în prezent. La data la care dl. primar Barbu a fost ales, deşi organigrama cuprindea un număr mai mare de posturi decât prevedea legea, totuşi numărul angajaţilor era în limita legii. Prin angajările făcute între 2012-2014, chiar dacă acestea au vizat persoanele detaşate la Poliţia Locală, s-a depăşit raportul prevăzut de OUG nr. 63/2010. Se pune problema dacă aceste angajări s-au efectuat cu respectarea sau încălcarea legii şi dacă HCL-urile adoptate sunt legale. Dacă acestea sunt nelegale, efectul ar fi repunerea în situaţia anterioară, cei care au fost angajaţi cu încălcarea legii ar fi daţi afară, deşi nu au nicio vină, iar cei responsabili de încălcarea legii ar fi traşi la răspundere. În acest moment nu există o hotărâre judecătorească care să stabilească nelegalitatea HCL-urilor, nu există acţiune pe rolul instanţelor având ca obiect acest lucru, iar prefectul nu a avut nimic de obiectat cu privire la legalitatea acestora. În acest context, se pune întrebarea logică, când au devenit nelegale aceste HCL-uri care au condus la creşterea numărului de angajaţi şi ce justifică modificarea situaţiei actuale. Vreau să evidenţiez lipsa de oportunitatea a adoptării unei HCL de reorganizare a Poliţiei Locale, atât timp cât legea nu a fost modificată, nimeni nu a contestat, instanţa nu s-a pronunţat cu privire la nelegalitatea situaţiei actuale, iar dl. primar a declarat că are nevoie de toţi poliţiştii locali şi are fondurile necesare salarizării acestora.
  2. Dacă apreciaţi că situaţia actuală este în deplină legalitate şi totuşi este oportun să disponibilizăm poliţişti locali, vă rog să aveţi în vedere faptul că avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru un anumit stat de funcţii publice nu înseamnă că dvs. puteţi vota doar pentru sau contra proiectului de hotărâre, ci puteţi formula şi amendamente, urmând ca instituţia să solicite un nou aviz pentru forma adoptată;
  3. Deşi convingerea noastră este că nu se impune disponibilizarea niciunui angajat al poliţiei locale şi că ar fi trebuit să aibă loc o discuţie cu toate părţile implicate: conducerea Direcţiei Poliţiei Locale Giurgiu, consilierii locali, iniţiatorul proiectului şi reprezentanţii sindicatului reprezentativ, dacă totuşi decideţi reorganizarea Poliţiei Locale, vă rugăm să aveţi în vedere următoarele:
  • când vorbim de poliţişti locali ne gândim la cei din stradă, ori disponibilizările îi afectează tocmai pe aceştia (26 din 29 de posturi reduse);
  • posturile contractuale de pază pot fi preluate total sau parţial de către societatea de pază a primăriei (orice variantă care conduce la salvarea locurilor de muncă trebuie luată în calcul);
  • potrivit art. 4 alin. (1) din Legea nr. 155/2010 a politiei localePoliţia locală se organizează şi funcţionează, prin hotărâre a autorităţii deliberative a administraţiei publice locale, ca un compartiment funcţional în cadrul aparatului de specialitate al primarului/primarului general sau ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică.”. Personalitatea juridică este decisă de către Consiliul Local. Acordarea personalităţii juridice Direcţiei Poliţiei Locale Giurgiu presupune şi înfiinţarea unor structuri de suport (IT, arhivar, şofer, electrician, instalator, jurist, contabil, etc.). Dacă Direcţia Poliţiei Locale Giurgiu nu ar avea personalitate juridică, devine o direcţie în cadrul aparatului de specialitate al primarului şi suportul va fi asigurat de celelalte servicii din primărie. O astfel de soluţie ar salva funcţiile publice specifice de poliţişti locali.
  • administraţia publică locală a investit sume importante de bani în şcolarizarea poliţiştilor locali de la ordine publică şi rutier, iar acum, o parte dintre aceştia vor fi daţi afară. Vreţi acest lucru, cine va răspunde pentru aceste sume irosite?
  • percepţia publică este că dl. primar a angajat poliţiştii locali (astfel cum rezultă din contractul cu cetăţenii), iar consilierii locali îi dau afară, deşi dl. primar a declarat public că s-ar bucura dacă proiectul ar fi respins;
  • nu se pune problema răspunderii civile, penale sau administrative pentru hotărârile neadoptate şi nici pentru cele adoptate şi care au primit aviz de legalitate din partea instituţiei prefectului;
  • în perioada următoare am stabilit o întrevedere cu reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru modificarea OUG nr. 63/2010 în ceea ce priveşte raportul posturilor de 1/1000 locuitori, ceea ce ar rezolva problema;

Decizia vă aparţine şi va fi legală, indiferent dacă vă abţineţi de la vot, votaţi pentru disponibilizări sau pentru respingerea proiectului, însă votul individual va rămâne în conştiinţa publică a cetăţenilor şi unii pot fi amintiţi în situaţia în care infracţionalitatea în oraş va creşte.

         Pentru orice informaţii suplimentare, vă rog să nu ezitaţi să ne contactaţi.

Cu deosebită consideraţie,

 

Preşedinte

Lincu Vasile

Comentarii

comentarii