Raspuns M.D.R.A.P. ref la procedura de urmat in vederea realocarii prin redistribuire a plafonului de cheltuieli de personal.

Nr. 88965/23.07.2015

 

 

Către,

 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 

 

         Având în vedere prevederile art. 2 din Ordinul Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 159/38/2015 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2015, pe judeţe şi municipiul Bucureşti şi ale punctului 12 din Legea nr. 13/2011 privind aprobarea OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, vă rugăm să ne comunicaţi procedura de urmat, cu formularistica necesară şi termenele până la care o pot face, dacă este cazul, prin care unităţile administrativ-teritoriale se pot adresa direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau Ministerului Finanţelor Publice după caz, în vederea realocării prin redistribuire a plafonului de cheltuieli de personal sau chiar prin rectificare bugetară.

Precizăm că aceste informaţii ne sunt necesare în vederea aplicării unei proceduri unitare de către reprezentanţii unitatilor administrativ-teritoriale în vederea acoperirii fondurilor corespunzătoare acordării drepturilor prevăzute în Legea nr. 155/2010 şi a acordării majorărilor salariale prevăzute prin O.U.G. nr. 27/2015.

 

Cu stimă,

 

Preşedinte

Lincu Vasile

Rasp MDRAP procedura de urmat in vederea realocarii prin redistribuire a plafonului de cheltuieli de personal

Comentarii

comentarii