In ce conditii se acorda norma de hrana

Nr. 90189/28.09.2015

 

Către,

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 

 

Având în vedere faptul că Legea nr. 155/2010, la art. 351  alin. (2) prevede că „Metodologia şi regulile de aplicare a drepturilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.”;

Având în vederea practica neunitară de interpretare a HG nr. 171/2015 în ceea ce priveşte situaţiile în care nu se acordă normă de hrană;

Având în vedere faptul că un funcţionar public se află în una din cele două situaţii posibile: activitate sau are raporturile de muncă suspendate, iar situaţiile de suspendare a raporturilor de serviciu sunt prevăzute la art. 94 şi 95 din Legea nr. 188/1999;

Având în vedere faptul că norma de hrană a personalului poliţiei locale se acordă în baza aceluiaşi act normativ ca şi personalul din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, iar aceştia din urmă beneficiază de normă de hrană în toate situaţiile în care nu au raporturile de muncă/serviciu suspendate;

Având în vedere expertizele efectuate de către direcţiile de sănătate publică judeţene în care se constată necesitatea acordării unei alimentaţii de protecţie personalului poliţiei locale, conform Legii nr. 319/2006;

 

Prin prezenta vă rugăm să ne comunicaţi următoarele:

  1. Dacă administraţiile publice locale pot stabili alte metodologii/reguli de aplicare a legii în ceea ce priveşte acordarea normei de hrană personalului poliţiei locale;
  2. Dacă personalul poliţiei locale are dreptul la norma de hrană în perioada concediului de odihnă şi al concediului medical cu durata mai mică de o lună de zile, situaţii în care nu au raporturile de serviciu suspendate;
  3. Dacă norma de hrană are natura alimentaţiei de protecţie prevăzută de legea nr. 319/2006 sau sunt drepturi distincte şi se pot acorda ambele drepturi.

 

 

Cu stimă,

Preşedinte

Vasile Lincu

Comentarii

comentarii