Politisti decedati si familii care se simt umilite de Politia Romana

Nr. 91842/04.12.2015

 

 

 

Stimate

Domnule Petre Tobă, ministru al afacerilor interne

 

 

 

Reporterii Prolex Tv au documentat şi prezentat un caz dramatic în care doi poliţişti din cadrul Postului de Poliţie Transporturi Navale Hârşova au decedat în data de 04.01.2015, într-un accident rutier, în autoturismul din dotare, în drum spre serviciu.

Cazul a ajuns în atenţia sindicatului Pro Lex întrucât familiile nu au fost despăgubite pe motivul că poliţiştii erau în afara orelor de program, în condiţiile în care toate orele suplimentare sunt în afara programului normal de muncă, iar chemarea poliţiştilor la serviciu se face, de regulă, prin dispoziţie verbală şi nu în scris.

Analizând procesul-verbal nr. 78605/05.03.2015, aprobat de dvs. în calitate de inspector general al Inspectoratului General al Poliţiei Române, a rezultat faptul că nu s-a reţinut ca fiind accident de muncă, întrucât în buletinul postului, cei doi poliţişti figurau ca fiind liberi, nu există dispoziţie de deplasare în alt judeţ aprobată de inspectorul şef al IPJ Constanţa, iar şeful ierarhic nu avea cunoştinţă despre deplasarea pe care au făcut-o cei doi poliţişti. Cu toate acestea, apreciem că se impune reanalizarea cazului, încadrarea accidentului ca fiind accident de muncă pentru următoarele considerente:

 

  • În ceea ce îl priveşte pe agentul principal de poliţie Rădulescu Laurenţiu Sorin

În calitate de şeful Postului de Poliţie T.N. Hărşova, prin natura atribuţiilor de serviciu, avea obligaţia de a întreţine mijloacele auto şi navale din dotare. Asigurarea integrităţii acestora reprezintă o sarcină de serviciu care nu este condiţionată, limitată, doar la orele prevăzute în buletinul postului. Întrucât în data de 04.01.2015 era viscol, iar intervenţia presupunea o intervenţie de urgenţă, agentul principal de poliţie Rădulescu Laurenţiu Sorin a dat dispoziţie subordonaţilor să se întâlnească la serviciu pentru deszăpezire şi asigurarea integrităţii bunurilor din dotare. Pentru îndeplinirea unei asemenea obligaţii nu se impune emiterea unei dispoziţii scrise din partea şefului unităţii, obligaţie necesară în cazul orelor suplimentare. Cazul nu a fost analizat şi sub acest aspect.

  • În ceea ce îl priveşte pe agentul şef principal de poliţie Bălosu Liviu Gabriel

În calitatea acestuia de subordonat al agentului principal de poliţie Rădulescu Laurenţiu Sorin, a executat ordinul verbal de a se prezenta la serviciu. În aceeaşi situaţie s-au aflat şi ceilalţi doi subordonaţi care au primit acelaşi ordin, în aceeaşi zi. Acest lucru nu a fost analizat de către comisia ce a încheiat procesul-verbal la care am făcut referire.

  • În ceea ce priveşte legalitatea emiterii şi executării ordinelor

Există practica la nivelul MAI ca ordinele şi dispoziţiile să se dea verbal, existând posibilitatea ca acestea să fie consemnate ulterior şi în scris. Dincă Laurenţiu confirmă primirea ordinului verbal de a se deplasa la serviciu (pag 8 din p-v).

  • În ceea ce priveşte locul şi scopul deplasării

Deplasarea se efectua spre serviciu, în autoturismul de serviciu.

Atât soţiile poliţiştilor decedaţi, cât şi Dincă Laurenţiu colegul acestora, au declarat că Rădulescu Laurenţiu Sorin şi Bălosu Liviu Gabriel se deplasau la serviciu pentru deszăpezire.

  • Cauzele producerii accidentului

Potrivit procesului verbal de constatare, carosabilul era acoperit cu zăpadă şi mâzgă, vizibilitatea era scăzută din cauza ninsorii, autoturismul avea inspecţia tehnică efectuată la data de 08.11.2012 (pag 4 din p-v), valabilă până la data de 25.02.2015 (?) (pag nr. 9 din p-v) şi era dotat cu două anvelope de iarnă şi două anvelope de vară (pag 10 din p-v). Tocmai din cauza condiţiilor meteo şi a anvelopelor de vară, autoturismul a derapat (astfel cum rezultă din procesul-verbal, pag 5). Este de notorietate că multe din autovehiculele de serviciu au ITP expirat şi anvelope necorespunzătoare.

  • Efectul neclasificării ca accident de muncă şi al neacordării drepturilor prevăzute de lege urmaşilor poliţiştilor decedaţi

În situaţia celor doi poliţişti pot fi aproape toţi cei din operativ. Majoritatea poliţiştilor se prezintă la serviciu atât în virtutea atribuţiilor de serviciu (pentru a asigura integritatea bunurilor aflate în gestiune în situaţii deosebite, periculoase), cât şi în baza ordinelor verbale ale şefilor ierarhici.

Dacă situaţia va rămâne neschimbată, poliţiştii îşi vor pierde încrederea în instituţie, în litera legii privind protecţia acestora, precum şi în corectitudinea şefilor ierarhici.

Soţiile poliţiştilor decedaţi se simt umilite de instituţie prin nerecunoaşterea situaţiei reale atât în ceea ce priveşte speţa prin neîncadrarea ca accident de muncă, cât şi în ceea ce priveşte situaţia, de zi cu zi, în care sunt implicaţi poliţiştii din operativ.

Poliţiştii se implică cu simţul răspunderii şi datoriei în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi protejarea bunurilor instituţiei (cum a fost în speţă), ignorând riscul de a lăsa familia (cu copii minori) fără mijloace de subzistenţă şi cu datorii la bănci.

Menţionăm că în acest caz dramatic, au rămas în urma lui Rădulescu Laurenţiu Sorin, soţia, fără serviciu, un copil minor de 5 ani, datorii la bancă şi pericolul iminent de a pierde locuinţa achiziţionată în rate, iar în urma lui Bălosu Liviu Gabriel, soţia, fără serviciu, şi doi copii minori.

 

Faţă de cele mai sus precizate, vă solicităm să constataţi că a fost vorba de un accident de muncă şi să acordaţi ajutorului material cuvenit urmaşilor poliţiştilor decedaţi în misiune, precum şi să încadraţi soţiile acestora în structurile de poliţie, dacă acestea consimt în acest sens.

 

În ceea ce ne priveşte, vom urmări modul de soluţionare a cererii, acordăm asistenţă juridică la cererea urmaşilor şi vom mediatiza cazul atât sindical, cât şi jurnalistic.

Precizăm faptul că niciunul dintre poliţiştii decedaţi nu era membru al sindicatului Pro Lex, însă natura accidentului, drama familiilor, neimplicarea sindicatelor la care erau afiliaţi, precum şi riscul ca oricare alt poliţist să se afle în această situaţie, ne-a convins de necesitatea implicării în soluţionarea cu justeţe a cazului prezentat.

 

Cu deosebită consideraţie,

 

Preşedinte

Vasile Lincu

 

Comentarii

comentarii