Actiune pentru politistii de la BCCO in vederea recuperarii sporurilor specifice

Începând cu 01.08.2015, polițiștii din structurile de combatere a criminalității organizate au primit un spor pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică de 20% din salariu.

De la aceeasi data, lucrătorii din poliția judiciară din cadrul Poliției Române și Poliției de Frontieră Române au primit un spor pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică de 5% .

Baza legala:

ART. 13 – Anexa VII din Legea nr. 284/2010

(1) Dispozițiile legale prin care sunt stabilite sporuri, indemnizații şi alte drepturi de natură salarială pentru personalul din alte domenii de activitate din sectorul bugetar se aplică şi personalului militar, polițiştilor, funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare şi personalului civil care se află în situații similare, indiferent de tipul unității în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecției Sociale.

(2) Normele de aplicare se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

 

coroborat cu

ART. 5 – Anexa VI Legea nr. 284/2010

Judecătorii de la Înalta Curte de Casație şi Justiție, de la curțile de apel, tribunale, tribunalele specializate şi judecătorii, procurorii de la parchetele de pe lângă aceste instanțe, membrii Consiliului Superior al Magistraturii, personalul de specialitate juridică asimilat magistraților, magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație şi Justiție, asistenții judiciari, personalul auxiliar de specialitate, personalul de specialitate criminalistică şi personalul auxiliar de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor de expertize criminalistice, ofițerii şi agenții de poliție judiciară, precum şi specialiştii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, personalul de probațiune beneficiază şi de un spor pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică de până la 25%, respectiv de un spor pentru păstrarea confidențialității de până la 5%, aplicate la salariul de bază lunar, respectiv la indemnizația lunară de încadrare.

 

Dreptul este prevazut de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 284/2010 si a fost acordat incepand cu 01.08.2015. Cu alte cuvinte MAI trebuia sa emita ordinul si sa acorde drepturile de la data intrarii in vigoare a legii.

ProLex va introduce actiuni pentru acordarea acestor drepturi pe ultimii 3 ani.

Actiunile vor fi introduse pe masura comunicarii tabelelor cu imputerniciri.

 

Imputernicire BCCO spor suprasolicitare neuropsihica

 

Comentarii

comentarii