Actiuni pentru recuperare spor pentru politia judiciara

Începând cu 01.08.2015, lucrătorii din poliția judiciară din cadrul Poliției Române și Poliției de Frontieră Române au primit un spor de 5% la salariu cu titlu de  spor pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică.

Intrucat dreptul exista de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 284/2010, Pro Lex a formulat actiune pentru plata acestui drept pe ultimii 3 ani pana la 01.08.2015.

Baza legala:

ART. 13 – Anexa VII din Legea nr. 284/2010

(1) Dispozițiile legale prin care sunt stabilite sporuri, indemnizații şi alte drepturi de natură salarială pentru personalul din alte domenii de activitate din sectorul bugetar se aplică şi personalului militar, polițiştilor, funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare şi personalului civil care se află în situații similare, indiferent de tipul unității în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecției Sociale.

(2) Normele de aplicare se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

 

coroborat cu

 

ART. 5 – Anexa VI Legea nr. 284/2010

Judecătorii de la Înalta Curte de Casație şi Justiție, de la curțile de apel, tribunale, tribunalele specializate şi judecătorii, procurorii de la parchetele de pe lângă aceste instanțe, membrii Consiliului Superior al Magistraturii, personalul de specialitate juridică asimilat magistraților, magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație şi Justiție, asistenții judiciari, personalul auxiliar de specialitate, personalul de specialitate criminalistică şi personalul auxiliar de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor de expertize criminalistice, ofițerii şi agenții de poliție judiciară, precum şi specialiştii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, personalul de probațiune beneficiază şi de un spor pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică de până la 25%, respectiv de un spor pentru păstrarea confidențialității de până la 5%, aplicate la salariul de bază lunar, respectiv la indemnizația lunară de încadrare.

 

 

Actiunile vor fi introduse pe masura comunicarii tabelelor cu imputerniciri.

 

Imputernicire politie judiciara spor suprasolicitare neuropsihica

Comentarii

comentarii