Informatii cu privire la avansarile in grade profesionale

Din discutia avuta de S.N.P.V.,,Pro Lex’’cu reprezentantii I.G.P.R, la data de 18.03.2016 a rezultat faptul ca avansarile in gradul profesional urmator pentru  politistii care indeplinesc conditiile legale,  vor fi facute dupa ce modificarea Legii nr.360/2002, (referitoare la evaluarea politistilor) va fi adoptata de Parlament, promulgata de Presedinte si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.

In acest sens, se mentioneaza faptul ca proiectul de lege se afla in Parlament si urmeaza sa fie dezbatut in regim de urgenta insa,  nu se poate estima data la care va fi adoptat.

Mentionam faptul ca, dupa promulgarea modificarilor legii, publicarea acesteia in Monitorul Oficial si respectiv intrarea in vigoare, vor incepe activitatile subsecvente procesului de evaluare a politistilor pentru anul 2015, potrivit noilor prevederi legale, iar numai dupa finalizarea acestora va avea loc procedura de inaintare in gradul profesional urmator a politistilor.

In acest sens, nu putem preciza data la care vor fi facute avansarile in anul 2016, ci doar faptul ca acestea vor fi facute, iar nici un politist care indeplineste conditiile prevazute de Legea nr.360/2002 privind Statutul Politistului nu va ramane neavansat.

Prezentam mai jos, conditiile prevazute de Legea nr.360/2002 referitoare la avansarea in grade profesionale, la termen ale politistilor::

Art. 16.

(1) Pentru obţinerea gradului profesional următor poliţistul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  1. a) să aibă împlinit stagiul minim în gradul profesional deţinut sau să îl împlinească în cursul anului calendaristic respectiv;
  2. b) să fi fost apreciat în ultimii doi ani ai stagiului minim în grad cu calificativul “excepţional” sau “foarte bun”, iar în ceilalţi ani ai stagiului, cel puţin cu calificativul “bun”. Anii în care poliţistului i s-au acordat calificative inferioare acestora nu intră în calculul stagiului minim în grad.

(2) Pentru obţinerea gradelor profesionale de comisar-şef, subcomisar şi agent-şef, poliţistul este obligat să absolvească un curs de capacitate ale cărui durată şi tematică vor fi stabilite prin ordin al ministrului de interne, iar pentru obţinerea gradului profesional de chestor este necesară promovarea examenului organizat în acest scop.

Art. 19. Acordarea gradelor profesionale următoare în cadrul aceleiaşi categorii se face în ordinea ierarhică a gradelor, în raport cu nevoile şi posibilităţile existente, în limita numărului de posturi prevăzute cu gradele respective, aprobat de ministrul de interne.

Comentarii

comentarii