Concediul paternal, propunere compensare si reglementare

Nr. 95992/18.04.2016

 

 

CĂTRE

DIRECTORUL GENERAL AL DIRECȚIEI GENERALE FINANCIARE

DOMNUL DIRECTOR GENERAL CHESTOR DE POLIȚIE STELICĂ DRĂGULIN

 

 

 

Potrivit adresei dumneavoastră nr. 384097/05.04.2016, care conține punctul de vedere al Direcției Generale Financiare (DGF) la solicitarea de precizări privind concediul paternal, transmisă de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR)  prin adresa nr. 478681/DF/SM/MA/2016, rezultă că dreptul în discuție nu se mai acordă de la 01.01.2016 în condițiile aplicării prevederilor Legii 223/2015 privind pensiile militare de stat și ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

De asemenea, DGF solicită IGPR ca dacă sunt polițiști care au beneficiat după 01.01.2016 de concediu paternal de 5 sau 15 zile să fie dispuse „măsurile potrivit competențelor ce vă revin în ceea ce privește realizarea demersurilor în vederea răspunderii materiale pentru eventualele pagube produse ministerului.”

Constatăm că, și de această dată, DGF manifestă grija cuvenită pentru recuperarea eventualelor pagube, considerându-se că există baza legală necesară. Dar tot DGF întârzie frecvent cu prezentarea soluțiilor adecvate atunci când este vorba de acordarea drepturilor personalului instituției. În situația de față, avem în vedere faptul că se invocă prevederile Legii nr. 223/2015 atunci când se dispune sistarea dreptului la concediul paternal. Însă, potrivit aceluiași cadrul de reglementare, nu se emit decizii de pensionare, deoarece se consideră neacoperitor. Este regretabilă practica dublei măsuri atât în această situație, cât și în altele.

Menționăm, totodată, întârzierea foarte mare a reacției DGF la situația creată. În opinia noastră, Serviciul Metodologie și Îndrumare în Domeniul Drepturilor de Personal, același care a elaborat punctul de vedere amplu al DGF, ar fi trebuit să anticipeze situația în discuție fără să aștepte solicitarea IGPR pentru a se pronunța abia în luna aprilie. Se cunoaște că Legea nr. 223/2015 a fost promulgată prin Decretul 682/201 din 27.07.2015. Deci, serviciul de specialitate al DGF  a avut 8 luni la dispoziție pentru metodologii și îndrumare. Ca urmare, dacă după 01.01.2016 s-au acordat concedii paternale este și din cauza DFC.

Având în vedere situația creată, „Pro Lex” consideră că pentru limitarea impactului erorilor care au dus la acordarea după 01.01.2016 a concediului paternal, sunt posibile următoarele variante:

  1. a) Compensarea perioadei acordate pentru concediul paternal cu timpul de muncă suplimentar efectuat de polițiști și neacordat încă sau care urmează să fie acordat pentru munca suplimentară ce va fi efectuată în viitor. Prin aceasta, cele două perioade de timp se sting reciproc.
  2. b) Returnarea sumei stabilite ca răspundere materială în aceleași condiții în care este prevăzută de legislație plata sumelor datorate de stat polițiștilor (în 5 ani). Se asigură, pe această cale, egalitatea de tratament a subiecților.
  3. c) Returnarea sumei stabilite ca răspundere materială prin acordul părților, ceea ce permite identificarea celor mai convenabile soluții.

 

De asemenea, vă solicităm să iniţiaţi un amendament la Legea de aprobare a OUG nr. 57/2015 astfel încât poliţiştii să beneficieze de concediul paternal plătit.

 

Cu deosebită stimă,

 

Președinte

Vasile LINCU

Comentarii

comentarii