Politistii vor promova in grade profesionale in data de 15 septembrie a.c.

Ordinul nr. 123/2016 pentru stabilirea datei la care se realizează în anul 2016 acordarea gradului profesional următor poliţiştilor
Având în vedere prevederile art. VI din Legea nr. 152/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. – În anul 2016, acordarea gradului profesional următor poliţiştilor care au împlinit sau împlinesc în cursul anului stagiul minim în gradul profesional deţinut se realizează la data de 15 septembrie.
Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul afacerilor interne,
Petre Tobă

Bucureşti, 12 august 2016.
Nr. 123.

Nota Pro Lex:

Pro Lex va asigura asistenta juridica gratuita membrilor care vor sa recupereze diferenta de grad de la data la care trebuiau sa fie avansati pana la data de 15 septembrie a.c.

Comentarii

comentarii