Pro Lex solicita Guvernului aplicarea Legii 71/2015 din aprilie 2015, tuturor bugetarilor, fara a apela la instante

Nr. 100443/18.10.2016

 

 

 

Stimate

Domnule Dacian Cioloş – prim-ministru al Guvernului României

 

 

 

         Având în vedere motivarea din preambulul OUG nr. 20/2016 prin care se recunoaşte şi se îndreaptă inechitatea în ceea ce priveşte salarizarea diferită a funcţionarilor publici care au aceeaşi funcţie/grad profesional

„ţinând cont de faptul că, în prezent, pe de o parte, există niveluri diferite de salarizare pentru aceeaşi funcţie în cadrul aceleiaşi instituţii, iar, pe de altă parte, creşterea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată a condus la stabilirea aceluiaşi nivel de salarizare pentru personal cu atribuţii şi nivel al studiilor diferite, în cadrul aceleiaşi instituţii,”

         Având în vedere faptul că interpretarea Legii nr. 71/2015 este clară, fără echivoc, în urma hotărârii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţată în dosarul nr. 1733/1/2016, cu numărul documentului de pronunţare 23/26.09.2016, sesizată de către Curtea de Apel Bucureşti la cererea subscrisului, având ca obiect dezlegarea unor chestiuni de drept cu privire la interpretarea Legii nr. 71/2015 prin care stabileşte următoarele: „În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (5 indice 1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „salarizat la acelaşi nivel” are în vedere personalul din cadrul aparatului de lucru al Parlamentului, personalul din cadrul Consiliului Concurenţei, al Curţii de Conturi, precum şi din cadrul celorlalte autorităţi şi instituţii publice enumerate de art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; nivelul de salarizare ce va fi avut în vedere în interpretarea şi aplicarea aceleiaşi norme este cel determinat prin aplicarea prevederilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul aceleiaşi autorităţi sau instituţii publice.”

         Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 Art. 2. „– (1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică: a) personalului din autorităţi şi instituţii publice, respectiv Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţi ale administraţiei publice locale, alte autorităţi publice, autorităţi administrative autonome, cât şi instituţiile din subordinea acestora, finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;”

         Având în vedere faptul că hotărârea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă, fiind dată în interpretarea legii şi nu în recunoaşterea unor drepturi salariale reclamanţilor dintr-un dosar,

Prin prezenta vă solicităm să alocaţi sumele de bani necesare plăţii diferenţelor salariale cuvenite tuturor salariaţilor bugetari în aplicarea Legii nr. 71/2015, cu sensul juridic decis de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de la data intrării în vigoare a legii, fără ca aceştia să mai fie nevoiţi să se adreseze instanţelor judecătoreşti.

O astfel de măsură ar fi firească prin raportare la soluţia de eliminare a inechităţii constatate şi rezolvate prin OUG nr. 20/2016, demonstrând astfel că respectaţi legea şi că nu procedaţi ca şi alte guverne politice populiste care emit acte normative, nu le respectă, ne determină să ne adresăm instanţelor judecătoreşti şi ne restituie drepturile salariale eşalonat pe 5 ani.

 

Cu deosebită consideraţie,

 

Preşedinte

Vasile Lincu

Comentarii

comentarii