Proiectul legii salarizarii este inadmisibil! Pro Lex a formulat observatii si se pregateste de proteste

Proiect lege salarizare Legea nr. 284/2010 Propunerea Pro Lex Observaţii
1

 

Sporuri specifice primă pentru condiţii periculoase de muncă: 14-23%, 7-13% până la 6% primă pentru condiţii periculoase de muncă 37-50%, 16-30%, până la 16% Eliminarea sintagmei „până la”;

Sporuri în sumă fixă: cele legate de protecţie (ex: sporul pentru expunere la radiaţii electromagnetice de radiofrecvenţă, spor pentru frontieră, spor pentru muncă în localităţi izolate, spor pentru încordare neuropsihic) şi anticorupţie.

Sporuri în procente: cele legate de condiţiile de muncă (ex: spor de noapte, pentru munca prestată sâmbăta, duminica şi în sărbătorile legale, spor pentru munca efectuată peste durata normală a timpului de lucru) şi cele ce recompensează performanţele

Se diminuează procentele şi se stabilesc după criterii comerciale, fără multiplu de 5
spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare: până la 13% spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare: până la 15%
compensaţie de risc/pericol: până la 28% compensaţie de risc/pericol: până la 30%
majorare pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale: până la 48% majorare pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale: până la 50%
spor pentru activitatea desfăşurată în localităţi sau în zone izolate: până la 18% spor pentru activitatea desfăşurată în localităţi sau în zone izolate: până la 20%
2 Sporuri generale (1) Munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru, precum şi munca prestată în zilele de sărbători legale, repaus săptămânal şi în alte zile în care, în conformitate cu legea, nu se lucrează, se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia.

(2) în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (1), munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru va fi compensată în luna următoare cu un spor de 75% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare, pentru orele suplimentare efectuate.

(3) în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (1), munca suplimentară prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, va fi compensată în luna următoare cu un spor de 100% din salariul de bază/solda de funcţie/ salariul de   funcţie /indemnizaţia de încadrare, pentru orele suplimentare efectuate.

Pentru munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se aplică prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare

 

Nota Pro Lex: se plăteşte cu un spor al cărui cuantum se negociază

Reglementarea sporurilor direct în lege Proiectul nu tratează munca prestată în timpul programului normal de lucru (schimburi sau ture) în zilele de sărbători legale, repaus săptămânal şi în alte zile în care, în conformitate cu legea, nu se lucrează.

 

Prevederile Legii 284/2010 erau neaplicabile, întrucât MAI susţine că nu are dreptul să negocieze cuantumul sporurilor.

 

3 Limitare sporuri Suma sporurilor, compensaţiilor şi indemnizaţiilor individuale nu va depăşi 25% din salariul funcţiei de bază Suma sporurilor, compensaţiilor şi indemnizaţiilor individuale nu va depăşi 30% din salariul funcţiei de bază Eliminarea plafonării sporurilor
4 Alte drepturi Bonus pentru obţinerea titlului ştiinţific de doctor de 5000 lei Nu a fost în discuţie acest bonus. Pro Lex a susţinut că titlurile de „doctor” să fie luate în calcul doar în sectoarele „sănătate şi învăţământ”
5 Salariile de funcţie Agent – agent şef principal  

Studii Medii 12 (1722 lei) -17 (1756 lei) Salariul creşte cu 1,9% de la debut până la ultimul grad

Studii Superioare 15 (1737 lei) – 19 (1785 lei) Salariul creşte cu 2,76% de la debut până la ultimul grad

Ofiţer subinspector – comisar şef

35 (1860 lei) – 66 (4931 lei) Salariul creşte de la debut până la comisar şef 165%

 

Agent – agent şef principal  

Salariul creşte cu  20% de la debut până la ultimul grad

Ofiţer subinspector – comisar şef

Salariul creşte cu 200% de la debut până la comisar şef

 

– Salariile să fie diferenţiate în funcţie de felul muncii:

1. neoperativ;

2. operativ;

3. intervenţii şi misiuni speciale.

Sistemul este echitabil, întâlnit în toate celelalte state europene, compensează pericolul, uzura fizică şi apreciază importanţa muncii. Conform propunerii noastre, nimeni nu pierde, dar cei din operativ câştigă mai mult.

Salariul unui agent să poată depăşi salariul unui ofiţer debutant. Propunem ca agenţii de poliţie cu studii superioare să poată ajunge până la salariul unui subcomisar de poliţie. Acest sistem de salarizare elimină nedreptatea din actuala lege în care salariile ofiţerilor cresc de la debut până la comisar şef de poliţie cu 200% şi al agenţilor de poliţie, de la debut până la pensie, doar cu 20%.

Salariul să fie clar, prevăzut în lege, în funcţie de gradul profesional, felul muncii şi studiile absolvite.

Celelalte sindicate s-au opus propunerii Pro Lex, susţinând grila celor din MApN şi principiile din Legea nr. 284/2010:

–      Grilă nediferenţiată după felul muncii;

–      Subofiţerii/agenţii să nu poată avea un salariu mai mare decât ofiţerii debutanţi

 

Nr. 102303/08.12.2016

 

 

 

Către

Ministerul Afacerilor Interne

doamnei subsecretar de stat Cristina Manda

 

 

Analizând proiectul legii – cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Pro Lex îl apreciază ca fiind inadmisibil în această variantă şi vă solicită să nu îl susţineţi din următoarele motive:

 

 1. Sporurile, majorările, indemnizaţiile, compensaţiile, primele sunt mai mici şi au fost stabilite în procente după criterii comerciale:
 • primă pentru condiţii periculoase de muncă: 14-23% (Legea 284/2010 – 37-50%), 7-13% (Legea 284/2010 – 16-30%), până la 6% (Legea 284/2010 – până la 16%);
 • spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare: până la 13% (Legea 284/2010 – 15%);
 • compensaţie de risc/pericol: până la 28% (Legea 284/2010 – 30%);
 • majorare pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale: până la 48% (Legea 284/2010 – 50%);
 • indemnizaţie pentru lucru cu cifru de stat: 13-18% (Legea 284/2010 – 15-20%);
 • spor pentru activitatea desfăşurată în localităţi sau în zone izolate: până la 18% (Legea 284/2010 – 20%).

 

 1. Salarizarea agenţilor de poliţie nu se respectă principiile prevăzute la art. 6 lit. c)-g)
 • Indiferent de grad, agenţii de poliţie pot avea salariu în aceleaşi limite minim – maxim;
 • Procentul de creştere a salariului agenţilor de poliţie, de la debut până la ultimul grad nu este comparabil cu cel al ofiţerilor de poliţie, fiind vădit disproporţionat şi inferior chiar şi procentului din legea în vigoare.

Agent – agent şef principal

Studii Medii 12 (1722 lei) -17 (1756 lei) Salariul creşte de la debut până la ultimul grad cu 1,9% (Legea 284/2010 – 20%)

Studii Superioare 15 (1737 lei) – 19 (1785 lei) Salariul creşte de la debut până la ultimul grad cu 2,76%

Ofiţer subinspector – comisar şef  35 (1860 lei) – 66 (4931 lei) Salariul creşte de la debut până la comisar şef cu 165% (Legea 284/2010 – 200%)

 • Salariul nu este diferenţiat după felul muncii, nerespectând principiul importanţei sociale a muncii, în sensul că salarizarea personalului din sectorul bugetar se realizează în raport cu responsabilitatea, complexitatea şi riscurile activităţii.

 

 1. Proiectul de lege nu reglementează sporul pentru munca prestată în timpul programul normal de lucru (ture/schimburi), în repaus săptămânal şi în alte zile în care, în conformitate cu legea, nu se lucrează.

În lipsa unei reglementări se aplică Codul Muncii şi va trebui să negociem cuantumul sporului.

 

 1. Suma sporurilor a fost limitată la 25% din salariu, procentul fiind mai mic şi decât legea în vigoare.

Limitarea sporurilor ar conduce la neacordarea unora dintre ele, deşi acestea sunt prevăzute de lege pentru munca prestată în anumite condiţii, riscuri, situaţii.

 1. Specialiştii (jurişti, IT-işti, cadre medicale, criminalişti, profesori, etc), nu au o salarizare (la nivelul salariului funcţiei de bază) echivalent cu cel al altor familii ocupaţionale şi la care să se adauge drepturile specifice calităţii de poliţişti, nerespectându-se astfel principiul de la art. 6 lit. e) echivalenţelor între diverse familii ocupaţionale şi domenii sociale, în sensul că fiecare domeniu de activitate este considerat relevant pentru funcţionarea societăţii, iar pentru funcţii cu responsabilitate şi complexitate similare se oferă drepturi salariale echivalente.

Respectarea acestui principiu ar conduce la o remuneraţie mai bună a specialiştilor, făcând ca aceste funcţii să fie mai atractive.

 

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să dispuneţi o şedinţă de dialog social pentru discutarea proiectului de lege şi formularea unui punct de vedere corespunzător, temeinic şi principial.

 

Cu stimă,

 

Preşedinte

Vasile Lincu

 

tabel-comparativ-proiect-lege-salarizare-vs-l-284-2010

proiect_legea-salarizarii-unitare

propuneri-salarizarepolitisti-2

tabel-pentru-miting-de-protest-pentru-salarizare

Comentarii

comentarii