ProLex formuleaza actiuni pentru plata sumelor compensatorii tranzitorii. Afla ce alte actiuni mai avem pe rolul instantelor

Potrivit art. 5 coroborat cu art. 6 din OUG nr. 1/2010, la salariul funcţiei de bază corespunzătoare funcţiilor avute la data de 31 decembrie 2009 se adaugă cuantumul sporurilor şi indemnizaţiilor care se introduc în acesta, prevăzute în notele la anexele la Legea-cadru nr. 330/2009, respectiv salariul de merit, sporul pentru studii superioare, indemnizaţia de dispozitiv/sporul pentru misiune permanentă, sporul pentru păstrarea confidenţialităţii în legătură cu informaţiile clasificate şi sporul de fidelitate.  Aceste drepturi se acordă ca sumă compensatorie cu caracter tranzitoriu.

Deşi MAI a recunoscut şi aplicat salariul de bază minim ca echivalent al salariului de funcţie, în aplicarea HG nr. 1/2017 nu a majorat salariul de funcţie avut în data de 31 decembrie 2009 la nivelul de 1450 lei, la care se adaugă sumele compensatorii.

 

Membrii de sindicat sunt rugaţi să contacteze liderii Pro Lex, pentru semnarea împuternicirii şi comunicarea înscrisurilor necesare acţiunii în instanţă.

Înscrisuri necesare, pe lângă tabelul cu împuternicire:

  • deciziile de încadrare şi anexele acestora din care rezultă sumele compensatorii şi fluturasii de salarii pentru lunile ianuarie şi februarie (primiţi în februarie şi martie) sau
  • adeverinţe din care să rezulte salariile pe cele doua luni şi din ce se compun sumele compensatorii.
Obiectul acţiunii îl reprezintă, plata sumelor compensatorii prin adăugare la salariul de funcţie majorat la 1450 lei.
Acţiunile se introduc în ordinea în care primim înscrisurile.
Reprezentarea în instanţă este gratuită.
Nota Pro Lex:
Pentru cei ce nu ne-au trimis deja împuternicirile pentru acţiunile în justiţie formulate de Pro Lex, vă reamintim obiectul acestora şi vă ataşăm împuternicirile corespunzătoare:
– actiune pentru sporul de 25% cuvenit agentilor de politie cu studii superioare care au absolvit inainte de 2010 su nu au primit sporul, care au absolvit dupa 2010 sau au fost angajati dupa 2010. Este nevoie sa ni se comunice si copie diploma licenta, certificata (cu semnatura si mentiunea conform cu originalul)  Imputernicire recuperare spor studii superioare politie
– actiune pentru salarizarea la nivelul maxim al functiei la nivelul MAI care cuprinde si drepturile salariale recunoscute de instante prin hotarari definitive. Pot benefica de aceste actiuni toti politistii, inclusiv cei salarizati la nivelul maxim al functiei daca nu au avut si drepturi recunoscute de instantele judecatoresti (ex. premiul anual, sporul pentru studii suprioare, etc). Aceasta actiune rezolva si problema politistilor incadrati pe o functie si salarizati corespunzator functiei inferioare, precum si a celor care au aceleasi atributii in fisa postului cu a celor incadrati pe functii superioare, dar care sunt remunerati diferit.
– actiune pentru recunoasterea scolii de politie ca vechime in specialitate. Tabel instanta gradatii vechime
– actiune pentru sporul de doctorat cuvenit celor ce au obtinut diploma dupa 2010.
Pro Lex are precedente pozitive pentru toate aceste tipuri de actiuni enumerate in Nota Pro Lex.

Comentarii

comentarii