Propunerile si observatiile Guvernului la proiectul legii salarizarii

Pct de vedere Guvern ref proiect lege salarizare 2017

 

Proiect lege salarizare 2017 trimis la Parlament

 

Extras propuneri de interes pentru politie:

Guvernul propune eliminarea art. 7 alin (3) din Anexa VI si reanalizarea art. 88 alin. (4) din Anexa VI.

La anexa VI Capitolul II, Guvernul propune introducerea unui nou articol cu urmatorul cuprins:

Art. 91 Personalul militar, politistii, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care detin grad didactic si isi desfasoara activitatea in institutii militare de invatamant superior, pe functii corespunzatoare functiei de profesor universitar, conferentiar universitar, precum si personalul militar, politistii, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare – medici – care isi desfasoara activitatea in institutii sanitare cu paturi, finantate integral din venituri proprii sau in centrele medicale de diagnostic si tratament ambulatoriu sau specializate, beneficiaza de majorarea cu 25% a soldei de functie/salariului de functie.”

Se renumeroteaza si art 91 devine art. 92

Comentarii

comentarii