Solicitare MAI sa solutioneze probleme legate de naveta politistilor de frontiera

Nr. 107832/11.05.2017

 

 

 

Doamnei Carmen – Daniela Dan

Ministrul Afacerilor Interne

 

 

 

Stimata doamna ministru, prin prezenta va comunicam situatia decontarii navetei politistilor de frontiera la si de la locul de munca, creata de Dispozitia  nr 364275/27.10.2015 a Directiei Generale Financiare a M.A.I., solicitandu-va sa dispuneti analizarea celor prezentate si anularea acestei dispozitii.

 

In fapt, Politia de Frontiera Romana s-a reorganizat incepand cu data de 15 decembrie 2011 in conformitate cu prevederile OMAI nr I/705/15.12.2011, ocazie cu care au fost desfiintate Inspectoratele Judetene ale Politiei de Frontiera (I.J.P.F.) si au fost infiintate Inspectoratele Teritoriale ale Politiei de Frontiera (I.T.P.F.).

Pana la data de 15.12.2011 Sectoarele Politiei de Frontiera (S.P.F.) erau structuri din organigrama I.J.P.F., putand fi asimilate unor puncte de lucru. Astfel, atat personalitate juridica, cat si structuri distincte de personal (resurse umane) si financiar-contabile aveau doar I.J.P.F –urile, acestea fiind de fapt entitati juridice distincte inclusiv cu functii de consilier juridic. Sectoarele Politiei de Frontiera (S.P.F.) fiind in organigrama inspectoratelor judetene nu dispuneau de astfel de structuri si nici de personalitate juridica, personalul acestora fiind platit din fondurile ordonatorului tertiar de credite care era I.J.P.F –ul.

Incepand cu data de 15.12.2011 I.J.P.F-urile se desfiinteaza si apar structuri noi ca si ordonator tertiar de credite, cu personalitate juridica, care aveau competente teritoriale extinse, nefiind identice cu cele desfiintate. Astfel se infiinteaza I.T. P.F-urile in locul inspectoratelor judetene, in organigrama carora se introduc S.P.F-urile.

Asadar, ca urmare a reorganizarilor din decembrie 2011, materializate si in Legea de organizare si functionare a Politiei de Frontiera Romane (O.U.G. 104/2001 cu completarile si modificarile ulterioare) s-a desfiintat o entitate juridica (I.J.P.F.) si s-a infiintat o alta, cu competente diferite fata de cea initiala.

In privinta dinamicii de personal, inainte de 15.12.2011 politistii de frontiera se mutau fie in cadrul aceluiasi I.J.P.F., fie de la un I.J.P.F. la altul deoarece S.P.F –urile nu erau entitati juridice distincte, ci faceau parte din organigrama inspectoratelor judetene. Dupa 15 decembrie 2011 aceste I.J.P.F –uri nu mai exista, fiind desfiintate prin OMAI nr I/705/15.12.2011.

In art 3 din O.M.A.I. nr I/705/15.12.2011 se prevede faptul ca personalul politiei de frontiera se muta in interes de serviciu/preia de catre I.T.P.F. , urmand sa fie numit in functii potrivit competentei, in conditiile legii.

In art 1, alin I.1. din Dispozitia I.G.P.F. nr 577/15.12.2011 se prevede acelasi lucru, si anume ca, cu data intrarii in vigoare a statelor de organizare (din 15.12.2011), personalul din cadrul I.J.P.F. se muta in interesul serviciului / se preiau la I.T.P.F., urmand sa fie dispuse masurile ce se impun, in conditiile legii, potrivit competentei.

Astfel, incepand cu data de 15.12.2011 politistii de frontiera supusi reorganizarii din cadrul turelor de serviciu de la S.P.F-uri au fost numiti in interes de serviciu si au beneficiat de contravaloarea transportului la si de la serviciu conform prevederilor H.G. nr. 1292/14.11.2003, chiar daca inainte de date de 15 decembrie 2011 au fost mutati la cerere deoarece s-au aplicat ultimele prevederi legale si cel mai recent act administrativ.

Politistii de frontiera din I.T.P.F. Iasi au primit contravaloarea cheltuielilor de transport la si de la serviciu (naveta) pana la data de 13.11.2015, cand li s-a sistat in mod abuziv acest drept legal pe baza unui punct de vedere al Directiei Financiare a M.A.I.

In acest sens situatia se prezinta astfel:

Directia Generala Financiara a M.A.I. trimite I.G.P.F. adresa nr 364275/27.10.2015 prin care transmite un punct de vedere unde itereaza faptul ca dreptul de transport la si de la locul de munca (naveta) se acorda politistilor mutati in interesul serviciului doar atunci cand acestia se muta efectiv intr-o alta localitate decat cea in care isi au domiciliul sau resedinta si nu atunci cand in urma reorganizarii, politistul a fost mutat in interesul serviciului in aceeasi localitate in care a ajuns prin mutarea la cerere.

Ca urmare a acestui punct de vedere se transmite in teritoriu adresa I.G.P.F. nr 391062/11.11.2015 ce este imediat pusa in aplicare de catre I.T.P.F. Iasi, constituindu-se o comisie in acest sens formata din presedinte, 4 membri si un secretar care propune prin Nota raport de prezentare nr 2177482/11.11.2015 sistarea incepand cu data de 11 noiembrie 2015 a decontarii cheltuielilor de transport pentru cei care fac obiectul celor invederate de catre D.G.F. a M.A.I. Astfel, in data de 13.11.2011 s-a emis Dispozitia I.T.P.F. Iasi nr 2142352/13.11.2015, unde sunt nominalizati 112 politisti de frontiera carora li se sisteaza decontarea cheltuielilor de transport la si de la serviciu, dintre care o parte sunt membri S.N.P.V. ,,Pro Lex’’, iar unii ni s-a adresat cu solicitarea sa-i sprijinim sa recastige in instanta acest drept.

 

Nemultumirile liderilor S.N.P.V.,,Pro Lex’’ din cadrul Politiei de Frontiera Romane, privind punctul de vedere al Directiei Generale Financiare a M.A.I. emis prin adresa nr 364275/27.10.2015 sunt urmatoarele:

 

►acest punct de vedere, care are deja efecte negative in randul poltistilor de frontiera privind asigurarea decontarii cheltuielilor cu transportul la si de la serviciu, este in contradictie cu prevederile legale prin aceea ca, H.G. 1292/14.11.2003 prevede in mod clar la art 6, alin 1, litera f care sunt conditiile pentru a se beneficia de acest drept, fara a se distinge insa si mutarea efectiva intr-o alta localitate invederata de catre D.G.F. a M.A.I.;

►acest punct de vedere nu tine cont nici de faptul ca o unitate (entitatea juridica) a P.F.R. a fost desfiintata incepand cu 15.12.2011 ca urmare a reorganizarii institutiei, infiintandu-se in locul acestei o alta cu competente diferite fata de cea initiala, iar politistii de frontiera erau de fapt incadrati si salarizati de catre I.J.P.F. si nu de S.P.F., iar in prezent sunt de catre I.T.P.F. (actele administrative de numire in functie si cele financiare de salarizare fiind emise de catre seful de inspectorat si nu de catre cel de sector);

►acest punct de vedere este in contradictie cu Hotararea nr. 48/02.08.2005, pronuntata de catre Comisia de Jurisdictie a Imputatiilor din M.A.I., prin care se prevede faptul ca legiuitorul impune ca si conditie de acordare a chiriei doar ca mutarea in interesul serviciului sa aiba loc in alta localitate decat cea de domiciliu, fara a distinge in acest sens. Conditiile de acordare a chiriei sunt similare cu cele ale navetei privind actul administrativ de numire in functie a politistului si anume, in ambele situatii se prevede doar mutarea in interes de serviciu fara a se face alte distictii suplimentare prevederilor legale existente asa cum au facut-o cei din D.G.F. a M.A.I.

Mentionam faptul ca, I.T.P.F. Iasi a realizat in acest sens un demers  catre conducerea I.G.P.F. inregistrat cu nr 2181789/21.12.2015,  la care nu a  primit nici un raspuns.

 

 

Cu deosebit respect,

 

Presedinte

Vasile Lincu

 

Comentarii

comentarii