Solicitare modificare OMAI 140/2016 pentru avansare de ziua armei

Doamnei Carmen Daniela Dan

Ministrul Afacerilor Interne

 

Stimată doamnă ministru, prin prezenta solicităm să dispuneţi efectuarea  demersurilor ce se impun, ȋn vederea modificării şi completării  prevederilor articolelor 1(1) litera “a” şi 2(1) din Anexa 6, Secțiunea 1 “Acordarea gradelor profesionale” din  OMAI nr.140/10.09.2016   astfel:

Propuneri modificare :

Art. 1. – (1) Gradul profesional se acordă poliţistului, în condiţiile legii, în limita numărului de posturi prevăzute cu gradul respectiv, aprobat de ministrul afacerilor interne, după cum urmează:

  1. a) de ziua poliţiei naţionale, de ziua poliţiei de frontieră, de ziua specialităţii precum şi de Ziua Naţională a României ;

 Art. 2. –   (1) Avansarea poliţistului, la împlinirea stagiului minim în gradul profesional se face, de ziua poliţiei naţionale, de ziua poliţiei de frontieră, de ziua specialităţii. 

Reglementare actuală :

Art. 1. –   (1) Gradul profesional se acordă poliţistului, în condiţiile legii, în limita numărului de posturi prevăzute cu gradul respectiv, aprobat de ministrul afacerilor interne, după cum urmează: 

  1. a) de regulă, la data de 25 martie a anului în curs, precum şi de Ziua Naţională a României -1 Decembrie;

Art. 2. –   (1) Avansarea poliţistului, la împlinirea stagiului minim în grad profesional, se face la data de 25 martie a anului în curs.

 

Argumentare propuneri de  modificare:

Reglementarea actuală este discriminatorie, ȋntrucât ȋn cadrul Ministerului Afacerilor Interne, există nenumărate structuri de poliţie/asimilate, care nu fac parte din unitaţile Inspectoratului General al Poliţiei Române, a carei dată aniversară ,, 25 martie’’ a fost impusă, pentru acordarea gradelor profesionale;

► Multe dintre  structurile de poliţie/asimilate, ce nu fac parte din structurile Inspectoratului  General al Poliţiei Române, au date aniversare proprii  (poliţia de frontieră, direcţia generală de informaţii, paşapoartele, aparatul central, academia de poliţie, etc.) niciuna dintre acestea nefiind corespondentă zilei de 25 martie;

Ziua specialităţii constituie pentru cei care fac parte din aceasta și o reprezintă, o adevărată zi de sărbătoare, o zi importantă în cariera profesională atât datorită simbolisticii și încărcăturii istorice a acelei zile, cât și datorită faptului că în această zi este onorată munca depusă de cei care fac parte din specialitatea respectivă inclusiv prin avansarea în cadru festiv în gradul următor a celor care îndeplinesc condițiile în acest sens.

În mod concret, dorim să exemplificăm importanţa zilei  Poliției de Frontieră Române:

Ziua de 24 iulie este ziua Poliției de Frontieră Române, zi care are o puternică incărcătură istorică datând încă din anul 1864 când domnitorul Alexandru Ioan Cuza semna Decretul prin care se realiza unirea corpurilor grănicereşti “de dincoace şi dincolo de Milcov”, moment ce a devenit reper istoric pentru instituţie, însemnând recunoaşterea identităţii acesteia şi totodată, piatra de temelie a Poliţiei de Frontieră de astăzi. În această zi pe lângă manifestările și ceremoniile menite să aniverseze existența instituțională a Poliției de Frontieră Române, s-au desfășurat întotdeauna și o serie de activități interne, în cadru festiv, de recompensare a polițiștilor de frontieră pentru activitatea depusă și misiunile executate, inclusiv prin avansarea în gradul profesional următor dacă, bine înțeles, se îndeplineau condițiile impuse de legislația existentă.

Din păcate prevederile articolelor 1(1), litera “a” şi 2(1) din Anexa 6, Secțiunea 1 “Acordarea gradelor profesionale” din OMAI nr.140/2016 au reușit să șteargă pur și simplu tradiția și obiceiurile de aproape 153 de ani existente și practicate cu ocazia zilei de 24 iulie, ziua  Poliției de Frontieră.

Faţă de cele prezentate, rugăm dispuneţi.

Cu deosebită considerație,

 

                                           Preşedinte

                                           Vasile Lincu

Comentarii

comentarii