Ce se castiga si ce se pierde prin noua lege a salarizarii

Nota Pro Lex:

Proiectul de lege a suferit modificari de la publicarea pe site-ul PSD, depunerea la Parlament, Senat, Camera Deputatilor.

Proiectul a fost initiat de PSD, iar amendamentele au fost adoptate prin majoritatea PSD-ALDE-minoritati.

Guvernul a fost reprezentat prin ministrul muncii, Lia Olguta Vasilescu. Din ceea ce am observat, toate amendamentele erau acceptate sau respinse in functie de vointa ministrului muncii. Se poate concluziona ca pozitia ministrului muncii fata de amendamente si textul proiectului a reprezentat si vointa ministrilor de resort.

Salariile compensatorii acordate la iesirea la pensie nu au mai fost prevazute in proiect si nici nu au fost acceptate ca amendament.

Majorarea de 40% pentru permanenta de la domiciliu a fost adoptata la Senat si scoasa la Camera Deputatilor. Insa, acelasi drept a fost acceptat pentru medici (Anexa II, cap. II art. 3 alin. 6).

Dupa forma initiala a proiectului, pierderile erau si mai mari.

Se poate concluziona faptul ca legea nu este multumitoare, dar reflecta puterea actualilor ministri si sefi de structuri din familia ocupationala Aparare, ordine publica si siguranta nationala.

Nr crt

Ce s-a câştigat prin legea salarizării

Ce s-a pierdut prin legea salarizării

1 Premii de excelenţă pentru personalul care a participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituţiilor sau autorităţilor publice, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile de funcţie sub condiţia încadrării în  fondurile aprobate prin buget.

Premiile de excelenţă se pot acorda în cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituţiei/autorităţii publice sau a sistemului din care face parte, a participat la activităţi cu caracter deosebit, a efectuat lucrări cu caracter excepţional ori a avut un volum de activitate ce depăşeşte în mod semnificativ volumul optim de activitate, în raport de complexitatea sarcinilor, ţinându-se seama de evaluarea criteriilor prevăzute la art. 8 alin. (2). Sumele neutilizate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar.

Premiile de excelenţă individuale lunare nu pot depăşi, anual, două salarii de bază minim brute pe ţară garantate în plată şi se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor aprobate în buget cu această destinaţie, în condiţiile legii, avându-se în vedere elementele prevăzute la alin. (2), cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate (…).

Salariile compensatorii acordate la ieşirea la pensie
2 Începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă, obligatoriu, o indemnizaţie de vacanţă. Modalitatea de acordare se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.

 

Valoarea anuală a indemnizaţiei de  vacanţă este la nivelul unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat în cursul anului calendaristic.

Indemnizaţia de vacanţă a fost redusă de la 6 salarii la un salariu de bază.

3 Pentru activitatea desfăşurată de poliţişti în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă un spor de până la 100% salariul de funcţie. Pentru activitatea desfăşurată de poliţişti în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă un spor de până la 100% salariul de funcţie.

În prezent se acordă o compensaţie cu timp liber pentru munca suplimentară din timpul săptămânii şi o majorare de 75% pentru munca suplimentară din repausul săptămânal. Acelaşi procent se acordă şi pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

Dezavantajul este că de la 01 iulie 2017 sporul va fi luat în calcul la stabilirea limitei de 30% la nivelul ordonatorului principal de credite.

4 Suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de funcţie.

Beneficiază de această prevedere cei ce aveau în prezent sporuri neacordate pe motivul că suma acestora depăşea 30% din salariu.

Majorarea de 40% din salariul de funcție, acordată polițiștilor planificaţi să asigure continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu.

Acest drept va fi acordat de la 1 aprilie până la 1 iulie 2017.

5 Începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creşteri salariale:

a) cuantumul brut al salariilor de funcţie precum şi cuantumul brut al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăşi limita prevăzută la art. 25, în măsura în care personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii;

 
6 În perioada 2019 – 2022 se va acorda anual o creştere a salariilor de funcţie,

fiecare creştere reprezentând 1/4 din diferenţa dintre salariul de funcţie prevăzut de lege pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2018. Creşterea respectivă şi data de aplicare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat.

 
7 Salariile de grad au crescut sume cuprinse între 3 şi 5 lei  
8 Gradaţia de vechime se determină prin majorarea salariului de funcţie cu cota procentuală de 3%, rezultând cuantumul nou al salariului de funcţie  
9 Drepturile specifice prevăzute la art.32, 33, 34 (pentru cei din aviaţie) şi 45 alin.(2) – (5) (pentru scafandri) din anexă nu se iau în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor prevăzută la art.25 alin.(2) din prezenta lege.  
10 Poliţiştii care deţin grad didactic şi îşi desfăşoară activitatea în instituţii de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, precum poliţiştii – personal de specialitate medico-sanitar – din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, indiferent de funcţia pe care este încadrat, pot opta, în locul soldei lunare brute/salariului lunar brut, pentru salariul lunar brut stabilit potrivit prevederilor din familiile ocupaţionale Învăţământ şi Sănătate şi asistenţă socială, la care se adaugă solda de grad/salariul gradului profesional deţinut.  

Comentarii

comentarii