Propunerile Pro Lex la proiectul OMAI referitor la majorarea de 40% pentru asigurarea continuitatii de la domiciliu

Nota Pro Lex:

MAI a acceptat propunerea sindicatelor in ceea ce priveste formula de calcul a orelor in care se asigura continuitatea serviciului de la domiciliu.

 

 

Nr. 109093/23.06.2017

 

 

Către

Ministerul Afacerilor Interne

Comisia de Dialog Social

 

 

 

Având în vedere proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, precum şi activităţile pentru care se asigură continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice aflat în procesul de transparenţă decizională, prin prezenta vă comunicăm propunerile subscrisului de modificare şi completare, după cum urmează:

La art. 3 propunem completarea cu noi litere, având următorul conţinut:

  1. c) – „Intervenţia medicală de urgenţă efectuată de personalul medical din M.A.I..;
  2. d) – „Intervenţia personalului specializat pentru repunerea şi menţinerea în stare de funcţionare a echipamentelor de comunicaţii şi informatică”;
  3. e) – „Intervenţia pentru situaţii de urgenţă”;
  4. f) – „Conducerea instituţiei”.

 

Argumente:

Aceste tipuri de activităţi sunt desfăşurate pe bază de planificare, cu scopul de a asigura continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu.

 

La articolul 5 propunem modificarea articolului conform prevederilor Legii nr. 284/2010, Anexa III, Capitolul II, art. 3 alin. 6:

 

Personalul M.A.I. care este planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, va fi salarizat pentru perioada în care se află la domiciliu cu un venit determinat în funcţie de 40% din tariful orar aferent salariul/soldei de funcţie sau salariului de bază, după caz, şi numărul de ore cât asigură continuitatea de la domiciliu.

 

Argumente:

Legiuitorul a acordat acest drept poliţiştilor prin asimilare cu cel prevăzut de Legea nr. 284/2010 pentru medici. În aceste condiţii, conform Directivei Europene 2000/78/CE

Calcul după prevederea din L 284/2010, pentru medici (prevederea legală transpusă în formulă):

M = 40%´ Sb ´ Vtlp/ Vtll

M = cuantumul majorării acordate lunar;

Sb = cuantumul lunar al salariului de bază;

Vtlp = volum de timp lunar planificat;

Vtll = volumul de timp lunar lucrat.

Ex:

  1. La 8 ore planificate, pentru un poliţist cu un salariu de funcţie de 1450 lei, la 22 zile lucrătoare dintr-o lună, după formula aplicată medicilor, majorarea pentru asigurarea continuităţii de la domiciliu este de:

M= 40%x1450x8/(22×8) = 26,36 lei

  1. La 8 ore planificate, pentru un poliţist cu un salariu de funcţie de 1450 lei, la 22 zile lucrătoare dintr-o lună, după formula aplicată în proiectul de OMAI, majorarea pentru asigurarea continuităţii de la domiciliu este de:

M=  40%x1450x8/(30×8) = 19,33 lei

M = 40%´ Sb ´ Vtlp/ Vtlc

M = cuantumul majorării acordate lunar;

Sb = cuantumul lunar al salariului de bază;

Vtlp = volum de timp lunar planificat;

Vtlc = volumul de timp lunar calendaristic.

 

După art. 6 propunem introducerea unui nou articol cu următorul conţinut:

Art. 7 – „Şeful structurii este obligat să asigure o planificare echilibrată a personalului desemnat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice”.

 

 

Comentarii

comentarii