Ce trebuie sa faca angajatii din MAI in urma intrarii in vigoare a legii salarizarii 153/2017 pentru a nu pierde drepturi salariale

Legea 153/2017

Reîncadrarea personalului

Art. 36. — (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, reîncadrarea personalului salarizat potrivit prezentei legi se face pe noile funcţii, grade/trepte profesionale, gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă şi vechime în specialitate/vechime în învăţământ avute, cu stabilirea salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare şi indemnizaţiilor lunare potrivit art. 38.

(…)

Nota Pro Lex:

Este foarte posibil ca, in aplicarea art. 36. sa se emita decizii de reîncadrare a personalului cu stabilirea salariilor de bază/salariilor de funcţie.

In principiu, sub aspectul perceptiei nimeni nu pierde la salariu si, in consecinta, nu este nicio problema/nelegalitate.

In fapt, deciziile trebuie contestate ca fiind nelegale, pentru ca:

  •  salariile de functie cuprind si sumele compensatorii;
  • salariile nu au fost majorate la nivelul maxim al functiei/gradului profesional conform Legii nr. 71/2015 si OUG nr. 57/2015 cu modificarile ulterioare (OUG nr. 20/2016);
  • salariile de functie nu cuprind si premiul anual.

Potrivit OUG 1/2010 sumele compensatorii intra in salariul functiei de baza, iar MAI le-a introdus in salariul de functie (componenta a salariului functiei de baza). Pro Lex are actiuni pe rol pentru scoaterea sumelor compensatorii din salariul de functie, ceea ce presupune ca salariul de functie, fara compensatorii sa fie mai mare sau cel putin egal cu salariul minim pe economie de 1450 lei.

Potrivit Legii nr. 71/2015 si OUG nr. 57/2015 salariile bugetarilor trebuiau majorate la nivelul maxim al functiei, gradului profesional, gradatiei de vechime, nivelului studiilor. Pro Lex are procese pe rolul instantelor si a castigat toate procesele pentru angajatii din administratia publica locala si ANAF.

Pentru membrii din cadrul serviciilor din DGPMB, Pro Lex a castigat, definitiv, procesul pentru introducerea premiului anual in salariu si plata diferentelor salariale (acest lucru inseamna ca salariul de functie trebuia majorat cu 8,33%, sporurile se calculeaza la salariul de functie majorat, pensiile au ca baza de calcul salariul de functie si sporurile majorate).

Necontestatea deciziilor in termenul prevazut la art. 37, conduce la decaderea din termen a celor ce se hotarasc ulterior ca salarizarea nu a fost corecta/legala.

 

 

Soluţionarea contestaţiilor

Art. 37. — (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor de încadrare, a sporurilor, a creşterilor salariale, a premiilor şi a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei legi este de competenţa ordonatorilor de credite.

(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.

(3) Ordonatorii de credite soluţionează contestaţiile în termen de 30 de zile calendaristice.

(4) Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. Instanţa se pronunţă de urgenţă şi cu precădere.

 

Aplicarea legii

Art. 38. — (1) Prevederile prezentei legi se aplică etapizat, începând cu data de 1 iulie 2017.

(2) Începând cu data de 1 iulie 2017:

a) se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, până la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie şi indemnizaţiilor de încadrare, precum şi cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, indemnizaţia brută de încadrare, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii;

 

Nota Pro Lex:

Conform art. 38 alin. (2) lit. a), niciun angajat al MAI nu va pierde vreun drept salarial. Practic, majorarea de 40% pentru asigurarea continuitatii serviciului prin programare, de la domiciliu, se va acorda si dupa data de 01.07.2017.

Mai mult, cei care se incadreaza in litera si spiritul Legii nr. 115/2017:

Personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil din cadrul instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, beneficiază pentru această perioadă de o majorare de 40% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie, acordată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
sunt indreptatiti sa pretinda acordarea majorarii de 40%. In acest sens, pe baza de imputernicire, dovada planificarii in vederea asigurarii continuitatii serviciului de permanenta, de la domiciliu, Pro Lex ii va reprezenta in instanta.
In situatia actuala, in care cotizatia sindicala de 12 lei este aceeasi din 2007, iar cele 8 persoane din cadrul compartimentului juridic Pro Lex abia fac fata sutelor de dosare aflate pe rol, reprezentarea in instanta pentru noile procese se va face in limita posibilitatilor materiale si umane actuale.
Recomandarea Pro Lex este ca membrii sa se adreseze instantei, chiar si prin avocati platiti personal de catre reclamanti, intrucat sunt sanse reale de castig, iar sumele solicitate sunt insemnate.

Comentarii

comentarii