Cresteri salariale pentru politisti si personalul civil din MAI

Astazi 01 august ac a avut loc la Ministerl Muncii sedinta extraordinara a comisiei de dialog social pentru dezbaterea proiectului de OUG de modificare a Legii nr. 152/2017.

Prin OUG se va majora salariile politistilor cu 10% si ale personalului contractual din MAI cu 15%. Masura are menirea de a elimina discrepantele salariale dintre militari si politisti, in contextul in care militarii au beneficiat de o majorare a salariilor cu 15%.

Reprezentantii Ministerului Muncii au justificat majorarea cu 10% a salariilor politistilor si nu 15% cum este pentru ceilalti,  prin faptul ca salariile politistilor sunt mai mari decat cele ale militarilor.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

pentru completarea Legii nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 

 

 

Având în vedere faptul că prin Legea nr. 152/2017 s-a aprobat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, au fost aprobate unele măsuri pentru completarea celor deja adoptate pentru eliminarea discrepanţelor salariale până la intrarea în vigoare a noii legi de salarizare,

și luând în considerare faptul că în lipsa unei reglementări privind eliminarea discrepanțelor salariale și în ceea ce privește stabilirea salariilor lunare ale polițiștilor și personalului civil din Ministerul Afacerilor Interne și unitățile/instituțiile/structurile aflate în subordinea sa, precum și ale personalului civil din instituțiile publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională care nu au beneficiat de aplicarea majorărilor prevăzute de Legea nr.152/2017, ar genera menținerea respectivelor discrepanțe salariale pentru aceste categorii de personal pe toată perioada de aplicare etapizată a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

ținând cont că măsurile adoptate prin Legea nr. 152/2017 se aplică începând cu data de 30 iunie 2017, se impune adoptarea unor completări la art. II din Legea nr. 152/2017,

în considerarea faptului că aceste completări vizează un interes general în cadrul familiei ocupaționale de funcții bugetare “Apărare, ordine publică și securitate națională” și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

 

În temeiul art.115 alin. (4) din ConstituțiaRomâniei, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență:

 

 

Articol unic – După alineatul (4) al articolului II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:

“(5) Se majorează cu 10% cuantumul brut al salariilor de funcție ale polițiștilor din Ministerul Afacerilor Interne și unitățile/instituțiile/structurile aflate în subordinea sa, cu excepţia celui care a beneficiat de majorări potrivit Legii nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

(6) Se majorează cu 15% cuantumul brut al salariilor de bază ale personalului civil din instituțiile publice de apărare, ordine public și securitate națională, cu excepția personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale şi instituţiile aflate în subordinea sa precum și a celui care a beneficiat de majorări potrivit Legii nr.250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.”

 

Comentarii

comentarii