Notificare DGPMB cu privire la amenda pentru neexecutarea unei hotarari judecatoresti

Nr. 110789/29.08.2017

Către,

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București

 

Domnului Director General VOICU MIHAI MARIUS

 

Ca urmare a adreselor înregistrate cu Nr. 109084/22.06.2017 și Nr. 110061/02.08.2017, înaintăm prezenta revenire prin care vă solicităm să procedați la punerea în executare a hotărârii civile nr. 2256/19.05.2017, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a VIII-a Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 31839/3/2016 prin care s-a dispus: „Admite recursul. Casează sentinţa civilă recurată, în sensul că admite în parte cererea de chemare în judecată. Obligă pârâtul să plătească fiecărui membru de sindicat din tabelul anexat de reclamant, diferenţa de salariu reprezentând premiul anual, începând cu data de 01.07.2013, până la includerea acestuia în salariu, sumă ce va fi actualizată cu indicele de inflaţie şi la plata dobânzii legale aferente de la data de 01.07.2013 până la data plăţii efective. Respinge în rest acţiunea. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 19.05.2017. Document: Hotarâre  2256/2017  19.05.2017.ˮ

 

În conformitate cu dispozițiile art. 24 din Legea nr. 554/2004 actualizată, privind obligarea executării, se evidențiază expres sancțiunile, procentul pentru fiecare zi de întârziere astfel:

„(1) Daca in urma admiterii actiunii autoritatea publica este obligata sa incheie, sa inlocuiasca sau sa modifice actul administrativ, sa elibereze un alt inscris sau sa efectueze anumite operatiuni administrative, executarea hotararii definitive se face de bunavoie in termenul prevazut in cuprinsul acesteia, iar in lipsa unui astfel de termen, in termen de cel mult 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii.

(3) La cererea creditorului, in termenul de prescriptie a dreptului de a obtine executarea silita, care curge de la expirarea termenelor prevazute la alin. (1) si care nu au fost respectate, instanta de executare, prin incheiere definitiva data cu citarea partilor, aplica conducatorului autoritatii publice sau, dupa caz, persoanei obligate o amenda de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de intarziere, care se face venit la bugetul de stat, iar reclamantului ii acorda penalitati, in conditiile art. 905 din Codul de procedura civila.ˮ

Având în vedere faptul că orice întârziere prejudiciază reclamanții ce sunt membri de sindicat, vă solicităm să ne comunicați o dată fermă de punere în executare a hotărârii mai sus menționate.

Presedinte

Lincu Vasile

Comentarii

comentarii