Proiect pentru elaborarea standardelor de calitate şi de cost pentru politia locala. Lincu Vasile – expert in cadrul proiectului

PROIECT “CONSOLIDAREA CADRULUI PENTRU CREȘTEREA CALITĂȚII SERVICIILOR PUBLICE ȘI PENTRU SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII LA NIVEL LOCAL.” (SPC)

 

Solicitant: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Direcția Generală Administrație Publică, Direcția pentru Descentralizarea Administrației Publice

Partener: SNSPA

Scopul proiectului: Dezvoltarea unui set unitar de instrumente pentru consolidarea capacității administrației publice de a presta/furniza în mod eficient și performant servicii publice de calitate pentru cetățeni și mediul de afaceri

 

Nota Pro Lex:

In cadrul proiectului, un grup de experti au misiunea de a realiza standarde de calitate şi, după caz, de cost pentru politia locala.

Din grupul celor 8 experti selectati face parte si Lincu Vasile, presedintele Sindicatului Pro Lex.

Rezultatele expertilor se vor materializa intr-un act normativ.

 

Atributiile expertului:

 Elaborarea propunerilor de standarde de calitate şi, după caz, de cost  pentru politia locala

1 Selectarea unui număr de 10-30 unități administrativ-teritoriale care vor furniza datele și informațiile referitoare la modul efectiv de prestare a serviciilor publice

2 Elaborarea unei analize funcţionale a serviciilor publice pe baza informaţiilor colectate din unităţile administrativ-teritoriale

3 Elaborarea propunerilor de indicatori pentru colectarea datelor și informațiilor de la nivel naţional

4 Asigurarea suportului necesar desfășurării procesului de colectare a datelor și informațiilor la nivel național

5 Elaborarea propunerilor de standarde de calitate şi, după caz, de cost

6 Dezbaterea propunerilor de standarde de calitate şi, după caz, de cost elaborate în cadrul a două reuniuni de tip focus-grup organizate  la nivel teritorial pentru domeniul vizat

7 Definitivarea propunerilor de standarde de calitate și, după caz, de cost, pe baza concluziilor rezultate în urma organizării focus-grup-urilor

 

 

 

Comentarii

comentarii