HCD nr. 114904/31.01.2018 privind modificarea statutului

Hotărârea Comitetului Director Nr. 114904/31.01.2018

 

 

Comitetul Director, convocat statutar pentru data de 31.01.2018 ora 16,30 la punctul de lucru al sindicatului din Bucureşti, str. Mendeleev, nr. 36-38, etaj 8, sector 1, întrunit în procent de 100% din numărul membrilor, analizând nevoia de actualizarea a cotizaţiilor ca urmare a creşterii preţurilor la servicii şi bunuri faţă de 2007 când a fost stabilită cotizaţia de 12 lei, precum şi ca urmare a creşterii volumului de muncă, în temeiul IV.7 lit. p) din Statut, la propunerea preşedintelui de modificare a Statutului în funcţie de interesele sindicatului, a hotărât:

  1. Se modifică pct. VII.3 din Statut, astfel :

VII.3. Disponibilităţile băneşti pot proveni din:

  1. cotizaţia în procent de 1% din salariul minim brut pe economie. Cotizaţia se reţine pe statul de plată sau poate fi achitată în numerar. Prin hotărâre motivată a Comitetului Director se poate suspenda plata cotizaţiei sau plata cu reducere a acesteia, pentru o anumită perioadă de timp.
  2. donaţii din ţară şi străinătate;
  3. sume de bani provenite din activităţi ştiinţifice, de drepturi de autor, culturale, economice, comerciale etc. ;
  4. sponsorizări;
  5. mecenat;
  6. dobânzi;

 

Nota:

Comitetul director numara 4 membri

HCD a fost adoptata cu unanimitate de voturi. Nu s-a aplicat, intrucat instanta nu a validat-o, confundand numarul de functii din CD cu nr de persoane ce ocupau efectiv functiile prevazute.

Comentarii

comentarii