PROLEX solicita MAI sa ceara modificarea OUG nr.90/2017 pentru a putea plati orele suplimentare

Către,

Ministerul Afacerilor Interne

Având în vedere faptul că foarte multe ore suplimentare nu pot fi recuperate din cauza deficitului de personal, mulţi poliţişti ieşind la pensie fără a mai putea recupera aceste ore suplimentare, vă solicităm să formulați amendamente la legea de aprobare a OUG nr. 90/2017 pentru modificarea art. 8 în sensul de a plăti orele suplimentare efectuate de către personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, ce nu au putut fi compensate prin timp liber corespunzător.

Propunem ca textul să aibă următorul conținut ”(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă in termenul legal, munca suplimentara efectuata peste durata normala a timpului de lucru de către personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională va fi plătită în luna următoare cu o majorare de 100% din salariul de funcție, proporțional cu numărul de ore suplimentare efectuate”.

Cu stimă,

Președinte

Vasile Lincu

plata ore suplimentare

Comentarii

comentarii