Solicitare informatii cu privire la punerea in executare a hotararii judecatoresti ref la premiul anual. Comunicare mod de punere in executare.

Nr. 116661/12.04.2018

 

Către,

Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti

Domnului director general, chestor de poliţie – Voicu Mihai-Marius

 

 

Având în vedere Hotărârea civilă nr. 2256/19.05.2017 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 31839/3/2016 prin care a admis recursul şi a obligat DGPMB să plătească diferenţa de salariu reprezentând premiul anual, începând cu data de 01.07.2013 până la includerea acestuia în salariu (…);

Având în vedere notificările nr. 109084/22.06.2017, 110061/02.08.2017 şi 110789/29.08.2017;

Având în vedere dosarul nr. 41934/3/2017 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti având ca obiect amendarea cu 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere a conducătorilor DGPMB pentru neexecutarea Hotărârii civile nr. 2256/19.05.2017;

Având în vedere faptul că premiul anual a mai fost acordat şi înainte de 2010, se cunoaşte modalitatea de calcul, această sumă prin împărţirea la 12 luni dă un procent de 8,33% ce constituie creşterea salariului de funcţie;

Având în vedere faptul că aţi angajat un expert pentru punerea în executare a hotărârii civile nr. 2256/19.05.2017 prin efectuarea unei expertize extrajudiciare, neopozabile reclamanţilor;

Având în vedere faptul că aţi virat reclamanţilor o sumă de bani a cărei valoare nu a fost calculată conform legii;

 

Prin prezenta vă solicităm să puneţi în executarea hotărârea civilă nr. 2256/19.05.2017, după cum urmează:

 • Majorarea salariului de funcţie cu 8,33% din cuantumul premiului anual aferent anului 2010 (acest cuantum se stabileşte potrivit legislaţiei în vigoare la momentul acordării premiului anual);
 • Pentru reclamanţii care au ieşit la pensie, să comunicaţi Casei Sectoriale de Pensii a MAI noua bază de calcul a pensiei care să cuprindă şi procentul de 8,33% din cuantumul premiului anual aferent anului 2010.
 • Să plătiţi, în tranşele prevăzute de lege, diferenţa de salariu reprezentând premiul anual, începând cu data de 01.07.2013 până la data la care aveaţi obligaţia să puneţi în executare hotărârea judecătorească.
 • Să plătiţi, într-o singură tranşă, diferenţa de salariu reprezentând premiul anual, începând cu data la care aveaţi obligaţia să puneţi în executare hotărârea judecătorească şi până la includerea premiului anual în salariu, întrucât aceasta trebuia să se reflecte în creşterea salarială prin punerea în executare a hotărârii judecătoreşti.
 • Pentru reclamanţii care şi-au modificat raporturile de serviciu, având alt angajator, să plătiţi diferenţa de salariu până la momentul încetării raporturilor de serviciu cu DGPMB şi să informaţi noul angajator cu privire la obligaţia de a creşte salariul de funcţie cu 8,33 din cuantumul premiului anual aferent lui 2010, la care să ataşaţi şi hotărârea judecătorească.

 

De asemenea, vă solicităm să ne comunicaţi următoarele:

 • Data la care înţelegeţi să acordaţi majorarea de 8.33% din cuantumul premiului anual aferent anului 2010, dată până la care se calculează diferenţa de plată;
 • Care au fost obiectivele expertului contabil, având în vedere faptul că aspecte ce ţin de legislaţia aplicabilă (cuantumul premiului anual aferent anului 2010, includerea acestuia ca procent de 8,33% sub formă de creştere salarială) nu sunt în competenţa expertului, ci sunt prevăzute de lege şi recunoscute de instanţă prin hotărâre definitivă, iar diferenţele la sumele ce trebuie acordate rezultă dintr-o formulă de calcul aplicată drepturilor salariale acordate reclamanţilor (prin formulă IT rezultă foarte clar sumele datorate fiecărui reclamant);
 • Care sunt rezultatele expertizei, cu indicarea sumelor de primit de fiecare reclamant şi a modului de calcul a acestor sume?
 • Ce valoare juridică are expertiza extrajudiciară şi care este temeiul de drept al angajării expertului în afara cadrului procesual?
 • Care este valoarea onorariului expertului? Este adevărat că acesta va primi 1000 lei / persoană, în total 136.000 lei?
 • Cum se va reflecta în recipisa de salariu creşterea de 8,33% la salariul de funcţie (ca o sumă mai mare a salariului de funcţie sau ca procent distinct?
 • Având în vedere faptul că instanţa recunoaşte drepturi, coroborat cu decizia CCR nr. 794/2016, veţi acorda majorarea de 8,33% la salariul de funcţie tuturor poliţiştilor din DGPMB sau doar reclamanţii – membrii Pro Lex vor avea salarii majorate?

 

Urmare solicitărilor repetate ale membrilor şi a refuzului de punere în executare a hotărârii judecătoreşti, prin prezenta vă informăm că luăm în calcul executarea silită prin înfiinţarea popririi asupra conturilor DGPMB pentru plata diferenţei şi sesizarea Parchetului pentru neexecutarea hotărârii în ceea ce priveşte acordarea majorării de 8,33 % la salariul de funcţie.

 

Cu stimă,

 

Preşedinte

Vasile Lincu

Comentarii

comentarii